Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Material

Skapad 2011-09-14 19:36 i Tullbroskolan Falkenberg
Material: gruppera, undersöka och beskriva olika material.
Grundskola 7 Kemi
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Material:

Att gruppera, undersöka och beskriva olika material.

Mål

* Mål med arbetsområdet material:

Att utföra undersökningar och laborationer på ett bra och säkert sätt

Att ha egna idéer om vad man kan undersöka

Att anteckna och sammanfatta undersökningar på ett bra sätt

Att med hjälp av läroböcker, uppslagsböcker och internet hitta information om egenskaper, användning, miljöaspekter m.m.

Att i text och bild beskriva olika material

Att skaffa sig kunskap om olika material som papper, trä, textilier vad det gäller användning, återvinning, miljöaspekter

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning och arbetsformer

Gruppera olika material

Undersöka olika material (olika beroende på material)

Söka information om: Vad används materialen till? Går de att återvinna? Bidrar de till miljöförstöring? m.m.

Sammanställa undersökningar och information till ett texthäfte som beskriver olika material.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: