Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik Fk - Mönster

Skapad 2019-06-14 09:48 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Matematik
Att kunna upptäcka mönster och återkommande förlopp på andra ställen i omgivningen. I sitt dagliga liv möter barnen återkommande förlopp. Natt följs av morgon, morgon följs av dag och dagen av kvällen. Veckodagarna och månaderna upprepas också i en given ordning.

Innehåll

Tama område - Mönster

Tidsperiod

 • 3 veckor

Centralt innehåll:

 • att kunna känna igen och ringa in mönsterdelen (den del som upprepas i mönstret)
 • att kunna fortsätta på ett mönster
 • att kunna hitta på egna mönster 

 

Vad ska jag lära mig

 • kunna upptäcka mönster, att se vilken period, följd eller serie som upprepas och hur
 • kunna göra olika mönster och serier

 

Hur ska jag lära mig det

 • ramberättelse
 • diskussioner
 • lekar
 • laborativt material
 • bild
 • spel
 • uppgifter i arbetsboken, stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematik Fk - Mönster

Rubrik: Mönster

Pröva och använda idéer genom att följa och fortsätta ett enkelt mönster samt översätta samma mönster i ett annat material och kommunicera och resonera genom att till exempelvis beskriva metoder och den upprepade delen.
 • Gr lgr11   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Mönster
Visar nyfikenhet och intresse för innehållet i aktiviteten
 • Gr lgr11  -
Prövar och använder olika idéer
Kunna följa ett mönster Kunna fortsätta ett mönster Kunna bygga ett mönster
Kommunicerar och resonerar om mönster
Kunna kommunicera och resonera om mönster med t.ex. ord, gester, föremål, bild. Kunna beskriva mönster och använda begrepp som t.ex. varannan, samma, stor, rund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: