Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd år 7

Skapad 2019-06-14 10:03 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F Slöjd
Följande områden fokuserar vi på i årskurs 7.

Innehåll

Fokusområden för årskurs 7:
Detta år är temat Reproduktion. Ni kommer att tilldelas ett färdigt alster som ni ska försöka efterskapa.

Syfte
- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Temat täcker följande utvecklingsområden:
◆Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
◆Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
◆Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
◆Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
◆Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Syfte

● formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
● välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
● analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
● tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: