Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Upptäck samhälle, Ekonomi

Skapad 2019-06-14 10:10 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Ekonomi
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här kapitlet kommer du få lära dig hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop. Du kommer lära dig hur samhället tjänar pengar och vad pengarna används till.

Innehåll

Syfte:

 Du ska kunna besvara följande frågor:
- Varför är pengar så viktiga?
- Vad är skatter och vad används de till?
- Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
- Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av att familjernas ekonomi försämras, i Sverige, i världen?
- Hur kan vår konsumtion påverka, både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

 

Centralt innehåll:

 - Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
- Det offentligas ekonomi.
- Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder pengarna till.
- Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
- Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 

Kunskapskrav:

- Eleven visar sina /.../ kunskaper genom att visa hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då /.../ samband inom ekonomin.
( Utveckla analysförmågan, t.ex. ekonomiska kretsloppet, samband mellan inkomst, konsumtion och skatt, samband mellanarbetslöshet, lägre inkomst, mindre konsumtion, ekonomiskt stöd från samhället.)

- I beskrivningar av ekonomiska strukturer kan eleven använda begrepp på ett /.../ fungerande sätt.
( Utveckla begreppsförmågan, kunna förstå och använda begreppen vi lär oss.)


- Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med /.../ resonemang och /.../ underbyggda argument.
( Utveckla kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan, t.ex. hur prioriterar man utifrån en budget? Resonera, argumentera, uttryck åsikter kring månadspeng)

Begrepp:

privatekonomi
arbete
inkomst
utgift
konsumtion
skatt
kommun, landsting och stat
välstånd
fattigdom
budget

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
    Sh  4-6
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
    Sh  4-6
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
    Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: