Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning årskurs 1 läsåret 19/20 planering Sofia Skola

Skapad 2019-06-14 10:28 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Taluppfattning

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas

Du ska arbeta med detta hela läsåret.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska arbeta i Favoritmatematik 1a och 1b. Du kommer att få spela spel, arbeta praktiskt ute, arbeta i grupper och enskilt.

 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Du ska kunna talen före och efter, antalskonstans, uppskattning, minskning, fler, färre , dubbelt och hälften.

2. Hur det ska bedömas?

Genom enkla test. Muntligt förhör.

 

3. Vad är det som bedöms?

 Du ska kunna:

 - Talraden före och efter inom talområdet 0-20.

- Talföljd

- Tallinje

- Dela upp tal

- Storleksordna tal

- Beräkningar: Addition och subtraktion.

- Likhetstecknets betydelse: Addition.

- Antalskonstans

- Uppskattning

- Minskning

- Fler och färre

- Häften och dubbelt

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: