Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i år 4 arbetssätt och mål

Skapad 2019-06-14 10:30 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Engelska
I engelskan kommer vi under terminen att arbeta utifrån läroboken, "Happy Year 4" och arbetsboken "Happy workbook year 4". Vi kommer att öva på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven: -Vardagliga situationer, intressen, personer, platser händelser och aktiviteter. -Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. Vi använder även två andra böcker i engelska: "The book about me" och "Attack your grammar"

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Du ska få förmågan att förstå talad och skriven engelska och du ska kunna samtala med andra i tal och skrift.

# Ämnesområden som är bekanta för dig.
# Intressen, personer och platser.
# Vardagsliv.
# Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
# Olika former av enkla samtal och dialoger.

# Enkla grammatiska övningar

 

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

 

Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
Träna på ord och fraser som hör till.
Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
Göra enkla presentationer.
Lyssna på dialoger och texter.
Läsa och träna på uttal och intonation.
Skriva enkla ord och fraser.
Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.

Göra enkla övningar för att träna på grammatik
Se filmer/tv-serier på engelska

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska...

Lyssna på texter ur boken

Körläsa högt tillsammans i klassen

Läsa högt tillsammans med en kamrat

Översätta engelska texter till svenska

Arbeta med uppgifter i workbook ( enskilt och i grupp)

Arbeta med grammatik i Attack your grammar

Arbeta med arbetsblad som befäster dina kunskaper

Se filmer/tv-program på engelska utan svensk text

Öva hemma på engelska ord som förhörs i skolan

Öva tillsammans med en kamrat på att ställa frågor samt svara på frågor

Öva på att muntligt berätta om dig själv och saker du tycker om

Träna på att lyssna på talad engelska och förstå instruktioner

 

 

 

 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

 • läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt samt förståelse.
 • framföra en enkel dialog med tydligt språk.
 • översätta en text med hjälp av ordlista.
 • ställa frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen m.m.
 • visa att du förstår genom att återberätta på engelska. 

2. Hur det ska bedömas? 

Jag kommer att bedöma om du kan:
- läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt samt förståelse.
- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- översätta en text med hjälp av ordlista.
- ställa frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen m.m.
- visa att du förstår genom att återberätta på engelska.

 Detta gör jag genom att observera dig under lektionstid.

Lyssna på dig när du läser samt framför muntliga uppgifter

Efter varje unit gör vi ett litet test för att se om du klarar de olika målen 

3. Vad är det som bedöms?

Övergripande mål för varje kapitel:

£ Jag förstår vad texterna handlar om.

£ Jag förstår talad engelska anpassad för åk 4.

£ Jag kan följa enkla instruktioner med stegrande svårighetsgrad för varje kapitel.

£ Jag vågar prata engelska.

£ Jag kan läsa en text högt.

£ Jag förstår hörövningarna.

 

 

(

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: