Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 7 vecka 35-41 planering Sofia Skola

Skapad 2019-06-14 10:45 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Under den här perioden kommer du att repetera: • hur man hälsar och presenterar sig • hur man berättar och frågar hur man mår • hur man berättar lite om sin familj: namn, ålder, intresse, språk • hur man berättar var man bor, vilken stad, land • räkneorden 0- 100 • klockan
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Här får du tillfälle att berätta om dig själv och en familj muntligt och skriftligt. Grattis! Viel Glück!

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Under den här perioden kommer du att repetera:

 • hur man hälsar och presenterar sig
 • hur man berättar och frågar hur man mår
 • hur man berättar lite om sin familj: namn, ålder, intresse, språk
 • hur man berättar var man bor, vilken stad, land
 • räkneorden 0- 100
 • klockan

Vi kommer bl.a. arbeta med kapitel 2 och 3 i textboken Der Sprung 2.

Syfte:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

 

Du ska kunna berätta om dig själv och din familj både muntlig och skriftligt. Du ska göra ett eget stamträd och presentera det med hjälp av stödord. Du kommer att ta emot och ge feedback på dina kamraters presentationer. I slutet av perioden ska du även kunna räkna till 100.

 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig:

 • hur man hälsar och presenterar sig
 • hur man berättar och frågar hur man mår
 • hur man berättar lite om sin familj: namn, ålder, intresse, språk
 • hur man berättar var man bor, vilken stad, land
 • räkneorden 0- 100
 • klockan

 

2. Hur det ska bedömas? 

 

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du använder språket muntligt och skriftligt. Jag kommer att titta på hur du använder hjälpmedel och hur du anpassar och varierar språket och hur väl du behärskar olika grammatiska strukturer.  Vidare kommer jag att titta på ditt ordförråd, hur du förändrar din text utifrån mina ev. kommentarer och framförallt hur du arbetar och vad du visar på lektionerna.

 

 

 Kunskapskrav:

E                                               C                                               A

I muntliga och skriftliga  framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och  begripligt med fraser och meningar.

 

 

 

Meine Mutter heisst……..

I muntliga och skriftliga  framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt   tydligt och till viss del sammanhängande.

 

 

Meine Mutter heisst……..Sie wohnt in Stockholm und ist 40 Jahre alt.

I muntliga och skriftliga framställningar av  olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

 

 

Meine Mutter heisst……..Sie wohnt in Stockholm und ist 40 Jahre alt. Sie mag tanzen und sie spricht Englisch und Deutsch.

För att förtydliga och variera sin  kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar  av egna framställningar.

 

För att förtydliga och variera sin  kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar  av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin  kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna   framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar

 

 

 

Hallo

Hallo

Wie geht’s?

Gut danke, und dir?

Danke gut.

Ich heisse….. Wie heisst du?

Ich heisse…….

 

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.  

 

 

 

Hallo

Hallo

Wie geht’s?

Sehr gut danke, und dir?

Ganz gut, danke.

Ich heisse….. Wie heisst du?

Ich heisse…..

Wo wohnst du?

Ich wohne in Stockholm.

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan  eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i  någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

 

Hallo

Hallo

Wie geht’s?

Mir geht’s ganz gut danke, und dir?

Mir geht’s auch ganz gut.

Ich heisse….. Wie heisst du?

Ich heisse………..

Wo wohnst du?

Ich wohne in Stockholm. Das ist die Hauptstadt in Schweden.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar

interaktionen.

 

 

 

T.ex. vid en egen skapad dialog eller beskrivning av en familj. Eleven läser upp texten.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

 

T.ex. vid en egen skapad dialog eller beskrivning av en familj.

Eleven använder sig av stödord eller mind map.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

 

T.ex. vid en egen skapad dialog eller beskrivning av en familj.

Eleven använder sig av stödord eller mind map, men uttrycker sig till stor del fritt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: