Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 6, vt-20 Sofia skola

Skapad 2019-06-14 10:53 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Under terminen ska du formge och sy ett pennfodral med blixtlås efter en bestämd beskrivning.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:


  • Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  • Hantverkstekniker, begrepp som används i samband med teknikerna.

  • Tvådimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas.

  • Dokumentation av arbetsprocessen. T ex loggbok.

  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

  • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 

Hur ska du arbeta?

 

Du ska under terminen arbeta med:

1. Symaskinsövning där du får repetera/fördjupa dina symaskinskunskaper.

2. Formge och sy ett pennfodral med blixtlås efter en bestämd beskrivning. Dekorera med valfri teknik.

    Du kommer att få lära dig att göra en applikation med vliesofix.

3. I mån av tid får du även göra ett eget valt arbete.

 

 

Arbetssättet  under arbetsområdet:

1. Symaskinsövning
    Genomgång samt fördjupning av symaskinskunskaperna efter givet arbetsblad.

2. Pennfodral
    Du ska göra ett personligt utformat pennfodral. Du gör en planering som du sedan utgår från i ditt arbete med pennfodralet. Alla använder samma mönster
    (som givetvis går att justera efter behov) och arbetsbeskrivningar  (skriftliga/muntliga/filmer/steg-förste

 

Kunskapskrav åk 6

 

                    E

                 C

                A

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa

enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

 

Tillfälligheter snarare än kunnande på hantverksområdet, styr elevens formgivning och framställning.

 

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och

framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

 

Eleven har ett gott kunnande på hantverksområdet, som utnyttjas i formgivning och framställning.

 

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och

framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

 

Eleven har stort kunnande på hantverksområdet som utnyttjas och påverkar kvaliteten på formgivning och framställning positivt.

 

I arbetet med några

hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på

ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet

med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap

och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I arbetet

med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap

och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

Eleven följer de exempel läraren använder, eller gör oreflekterat som någon kamrat.

 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer

med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare.

 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla

idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven

själv har sökt upp.

 

Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och söker själv upp kompletterande inspirations¬material eller källor.

 

Under arbetsprocessen bidrar

eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Under arbetsprocessen konstaterar eleven efter instruktion från läraren: ”Då ska jag alltså göra så här…?”

 

 

 

Under arbetsprocessen formulerar

och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder

framåt.

 

Under arbetets gång föreslår eleven ett sätt eller en åtgärd som därefter preciseras tillsammans med läraren.

 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven

handlingsalternativ som leder framåt.

 

Under arbetets gång föreslår eleven själv ett sätt eller en åtgärd, vilket kan stämmas av med läraren.

 

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat

slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har

påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har

påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

   

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: