Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul med språk- Före Bornholmsmodellen

Skapad 2019-06-14 10:58 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Med handledning och stöd från materialet Före Bornholmsmodellen arbetar vi medvetet med att stimulera och utveckla barnens språk.

Innehåll

Bakgrund

På avdelningen arbetar vi för att stödja alla barn i deras språkutveckling. Barnen tycker mycket om ramsor och sånger. Vi tycker det är bra att ta tillvara på det intresset och vidareutveckla den språkliga förmågan. Vi vill och väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk.

 

Syfte och mål

Att kunna lyssna, ta till sig och återberätta korta böcker, sagor och berättelser.

Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.

Att kunna lyssna efter rim och stavelser.

Skapa ett intresse för bokstäver, ord och skriftspråk.

Att på ett lek-och lustfyllt sätt hjälpa barn med annat modersmål in i svenskan.

 

Metod

Varje språksamling inleds med ett upprop eller en namnsång där varje barn nämns vid namn. Själva samlingen kan bestå av t.ex. rim och ramsor, högläsning, mungymnastik, klappa stavelser mm.

Vi arbetar med "före Bornholmsmodellen" under hela läsåret.

Språksamlingen har vi en gång i veckan med hela gruppen.

Appen ”Bornholmslek” finns på paddorna för barnen att jobba vidare med.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: