Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 vt-19

Skapad 2019-06-14 11:20 i Jutarumsskolan Halmstad
Planering för att utveckla förmågorna i engelska.
Grundskola F Engelska

Innehåll

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

-reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll för årskurs 4 och 5:

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer

sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt:

Ambitionen är att skapa nyfikenhet och lust att vilja och våga kommunicera på engelska, samt utveckla kunskaperna i ämnet. Vi kommer att arbeta med olika ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

Vi kommer bl.a att följa serien "Max´s movie" från UR. Vi kommer att ha diskussionsfrågor både före och efter varje avsnitt samt sammanfatta det som vi tidigare sett. 

Vi tränar ord som vi möter i de texter vi arbetar med. Vi tränar dessa på glosor.eu samt förklarar de med andra ord för att visa att vi förstår ordet utan att använda den svenska översättningen - in other words. 

För att träna läsförståelse kommer vi bl a att boken "The Magic finger" av Roald Dahl. Vi kommer även att lyssna på den samtidigt som vi läser texten för att på så sätt höra hur orden uttalas. 

I arbetet med att utveckla förmågan att kommunicera muntligt med varandra arbetar vi med olika övningar i vilka vi bl a tränar på att använda olika fraser. Vi tränar oss på att formulera enkla meningar, både muntligt och skriftligt.

Vi kommer att titta på serien "The grammar Company" för att få en förståelse för den engelska grammatiken och hur språket skiljer sig från svenskan. 

Vi kommer även att leka lekar och göra rollspel för att träna förmågan att kommunicera med andra på ett vardagsnära sätt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: