👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4, Medeltiden

Skapad 2019-06-14 13:08 i Jutarumsskolan Halmstad
Vi tar vid där vikingatiden slutade och läser om medeltiden i Norden.
Grundskola 5 Historia
Hur var det egentligen på medeltiden, var folk så smutsiga som många tror? Var inälvsmat bara något för de rika? Var bödel ett fint yrke? Dessa och många andra frågor kommer vi att få svar på när vi ger oss i väg på en resa bakåt i tiden.

Innehåll

Syfte och mål

Vi ska göra en resa tillbaka till Medeltiden. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om hur det gick till när Sverige blev ett kristet Kungarike. Vi kommer också att läsa om hur män, kvinnor och barn levde på Medeltiden och om mäktiga personer och hemska händelser. Vi lär oss om orsaker till och konsekvenser av förändringarna i samhället. Medeltiden var en spännande, men orolig tid.

Genomförande

Vi tittar gemensamt och diskuterar kring UR-serien "Ahmed i medeltiden". I varje avsnitt får vi följa ett föremål från medeltiden. Vi kommer bl.a. att lära oss om hygien, kläder, yrken och kärlek på medeltiden. 

Vi kommer att läsa, prata om och arbeta med innehållet  i boken Upptäck historia. 

Vi kommer att titta på filmer, läsa sammanfattningar samt diskutera likheter och skillnader mellan hur vi lever idag och hur folket levde på medeltiden.  

Bedömning

Vi kommer bedöma hur du använder din förmåga att:

 • delta i samtal, diskussioner och resonemang kring området medeltiden
 • förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6