Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd åk 8

Skapad 2019-06-14 13:14 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F Slöjd
Följande områden fokuserar vi på i årskurs 8.

Innehåll

Fokusområden för årskurs:
I årskurs 8 är temat Återbruk.

Ni kommer att få renovera, alternativt restaurera eller förändra gamla saker.

 

I samtliga årskurser är syftet med slöjd:

● formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
● välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
● analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
● tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Temat täcker följande utvecklingsområden:

◆Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

◆Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
◆Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
◆Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
◆Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
◆Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Syfte

● formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
● välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
● analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
● tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: