Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2019-06-14 13:44 i Landvetterskolan Härryda
Vi kommer att arbeta med kroppen.Du kommer att få lära dig mer om vilka organ vi har, var de sitter och hur de fungerar och samverkar. Du kommer också att lära dig om vad som påverkar din hälsa, din kropps utveckling (pubertet) och beroendeframkallande medel och deras inverkan på kroppen.
Grundskola 5 Fysik Teknik Biologi Kemi
Vi kommer att arbeta med kroppen. Du kommer att få lära dig mer om vilka organ vi har, var de sitter och hur de fungerar och samverkar. Du kommer också att lära dig mer om vad som påverkar din hälsa, din kropps utveckling (pubertet) och beroendeframkallande medel och deras inverkan på kroppen.

Innehåll

 

Undervisning:

Du kommer att få undervisning om detta arbetsområde genom föreläsningar, filmer, uppgifter, enkla laborationer, gemensamma diskussioner i olika gruppstorlekar, eget arbete och arbete i olika gruppstorlekar med redovisning för dina klasskamrater. 

Du ska efter detta arbetsområde känna till:

 • viktiga organ i kroppen, deras funktion och samverkan
 •  skelettet och namn på dess delar
 •  olika sorters muskler och namn på några muskler
 •  hjärtats uppbyggnad och funktion
 •  blodets innehåll, funktion och väg genom kroppen
 •  hjärna och nervsystem
 •  matsmältningsorganen och matens väg genom kroppen
 •  reningsorganen; lever och njurar
 •  lungorna
 •  Sinnena; Synen, hörseln, känseln, lukten och smaken
 •  könsorganen
 •  ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor
 •  ha insikt om beroendeframkallande medels inverkan på kroppen och hälsan
 •  ha insikt i människans pubertet.
 •  ha insikt i människans fortplantning - hur ett barn blir till

 

 Bedömning:

Jag kommer fortlöpande att bedöma din förmåga och kunskap om kroppens olika organ, deras placering, funktion och samverkan under lektionstid.
Jag kommer också att bedöma på vilket sätt du resonerar om kost, hälsa, sjukdom och pubertet och relaterar detta till människokroppen.

Du kommer att få några läxor om vissa delar av kroppen, i läxförhör kan du också visa dina kunskaper och förmågor. I slutet på tema kroppen kommer vi att ha ett prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Kemi

Ja
Nej
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Bi Tk Ke
Biologi

Ja
Nej
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.
I underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Bi Tk Ke
Fysik

Ja
Nej
Begrepp och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
ljus
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: