Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse grön/blå/röd

Skapad 2019-06-14 13:54 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Arbete med läsförståelse

Innehåll

 

Konkreta mål för eleverna

·       Jag kan läsa och förstå enkla texter

 

·       Jag kan använda lässtrategier för att förstå innehållet

 

Undervisning

Vi arbetar med läromedlet Läsförståelse blå och grön. Där läser vi texter tillsammans och enskilt och eleverna arbetar med att frågor och uppgifter till texterna.

 

Särskilda anpassningar

De elever som ännu inte kan läsa och skriva flytande får möjlighet att arbeta i mindre grupp tillsammans med lärare eller fritidspersonal. Elever som inte kan delta i alla aktiviteter undantas och får stöd av personal i klassrummet. De arbetar utifrån läromedlet Läsförståelse START istället för blå eller röd då det är på deras nivå.

 

Bedömning

Eleverna får tillsammans med läraren gå igenom svaren på läsförståelsefrågorna. Läraren går igenom elevernas svar i läromedlet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: