Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp 1- Talen 0-100

Skapad 2019-06-14 14:51 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer arbeta i Favoritmatematik 2A, kapitel 1, med talområdet 0-100.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

·         Kan addera med tal 0-100.

·         Kan subtrahera med tal 0-100.

·         Kan använda och beskriva begreppen tiotal och ental.

·         Kan använda de naturliga talen 0-100.

·         Visar förståelse för positionssystemet.

 

Lektionsplanering:

Arbete i Favoritmatematik enligt upplägg med genomgångar och övningar på tavlan. Avsluta med prov i Mitt lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Grupp 1- Talen 0-100

Begreppsförmåga

Når inte målet
Påväg mot målet
Når målet
Når längre än målet
Positionssystem
Eleven benämner talen på rätt sätt.
Eleven är inte med på lektionerna och visar inga kunskaper.
Eleven kan benämna de flesta talen på rätt sätt. Eleven behöver hjälp att benämna talen rätt.
Eleven benämner talen på rätt sätt.
Ental och tiotal
Eleven kan utföra uträknar med ental och tiotal.
Eleven är inte med på lektionerna och visar inga kunskaper.
Eleverna kan till viss del utföra beräkningar med ental och tiotal. Eleven behöver hjälp att utföra uträkningar med ental och tiotal.
Eleven kan utföra uträkningar med ental och tiotal på ett enkelt sätt.
Eleven kan på ett tydligt sätt utföra uträkningar med ental och tiotal.

Metodförmåga

Når inte målet
Påväg mot målet
Når målet
Når längre än målet
Addition 0-100
Kan räkna addition i tal inom området 0-100.
Eleven är inte med på lektionerna och visar inga kunskaper.
Eleven kan till viss del räkna addition 0-100. Eleven behöver hjälp för att räkna addition 0-100.
Eleverna kan räkna addition 0-100 på ett enkelt sätt.
Eleven kan räkna mer avancerad addition i tal inom 0-100 såsom 26+15.
Subtraktion 0-100
Kan räkna subtraktion i tal inom området 0-100.
Eleven är inte med på lektionerna och visar inga kunskaper.
Eleven kan till viss del räkna subtraktion 0-100. Eleven behöver hjälp för att räkna subtraktion 0-100.
Eleverna kan räkna subtraktion 0-100 på ett enkelt sätt.
Eleven kan räkna mer avancerad subtraktion i tal 0-100 såsom 34-16.
Använda de naturliga talen
Eleven kan ange talens position inom talområdet 0-100.
Eleven är inte med på lektionerna och visar inga kunskaper.
Eleven kan ange vissa tals position på talraden inom 0-100.
Eleven kan ange talens position position på ett enkelt sätt 0-100.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: