Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2019-06-14 14:53 i Västertorpsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att repetera våra kunskaper om kristendomen samt lära känna de centrala tankegångarna i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism.
Grundskola 6 Religionskunskap

Vad är religion? Vad är livsåskådning?   Varför tror vi? Får man tro på vad man vill? Gud, vem är han/hon? Tror vi på samma gud över hela världen? Hur påverkar vår tro våra liv och vårt samhälle? Religionsfrihet, vad betyder det? Vad är det som är lika och olika i dessa religioner? Lever vi som vi lär?

Innehåll

Avsnitt 1 Vad vi ska lära oss och varför?

Vi ska lära oss:

 • Centrala tankegångar i de fem världsreligionerna, kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism 
 • Utveckla våra kunskaper om ritualer, regler, heliga skrifter och heliga platser inom dessa
 • Utveckla våra kunskaper och förståelse för likheter och olikheter i dessa religioner
 • Utveckla våra kunskaper om begrepp som religion, livsåskådning, monoteism, polyteism, etik, moral

Vi ska lära oss detta därför att:

 • För att du ska få kunskaper om andra människors religion
 • För att du  ska förstå hur de olika religioner påverkar våra liv och vårt samhälle
 • För att öka din medvetenhet om vad som är rätt och fel

Avsnitt 2 Hur ska vi lära oss detta?

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska läsa fakta om de olika världsreligionerna
 • Vi ska se filmer som handlar om dessa
 • Vi ska dikutera olika frågor om dessa religioners syn på livet

Avsnitt 3Vad som kommer att bedömas?

Vad som kommer att bedömas?

 • Din förmåga att delta  i våra diskussioner
 • Din förmåga att dokumentera
 • Dina kunskaper på det skrifliga förhöret

Avsnitt 4 Hur får du visa vad du kan?

Hur får du visa vad du kan?

 • Ditt  aktiva deltagande i diskussionerna
 • Din dokumentation i arbetshäftet
 • Dina kunskaper på det skrifliga förhöret

Uppgifter

 • Se film innan lektionen på fredag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
De fem världsreligionerna

Rubrik
Kunskaper om det centrala i de världsreligionerna Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr och nu. Resonemang om moraliska frågor Etiska begrepp
E
Du har baskunskaper om världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du kan göra detta på ett enkelt sätt. Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. I diskussionerna använder du några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
C
Du har goda kunskaper om världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du kan göra detta på ett utvecklat sätt. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. I diskussionerna använder du några etiska begrepp på ett bra sätt.
A
Du har mycket goda kunskaper om världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du kan göra detta på ett välutvecklat sätt. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. I diskussionerna använder du några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.

Re
Religion

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligioner
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan världsreligionerna
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendom
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Livsåskådningens betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: