Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stackens utvärdering och analys fokusområde naturvetenskap och teknik VT-19

Skapad 2019-06-14 15:38 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Utforska växternas kretslopp och nedbrytningsprocessen.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Vi har erbjudit barnen tillfällen de fick utforska nedbrytningsprocessen och växternas kretslop. Vi har intagit en naturvetenskaplig utforskande arbetssätt där barnen har fått möjligheten att ställa hypoteser, genomföra experiment och leta information för att komma fram till svar för att få hypotesen bekräftad eller förkastad, vilket synliggjort i gruppens dokumentation. Vi ser att barnen har utvecklat förståelse inom området genom att jämföra barnens hypoteser och teorier innan och nu i efterhand. Barnen har utvecklat även ett vetenskapligt förhållningssätt där de själva ställer hypoteser och försöker besvara de. 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

En framgångsfaktor har varit att barnen fått besvara sina egna frågor genom att ställa hypoteser samt prova sig fram till svar, våga experimentera och se resultatet.

Detta gjorde att fler barn blev delaktiga på egna villkor, vilket gjorde att deras frågeställningar drev processen framåt.

Att tänka till nästa gång:

Vi kunde ha använt tekniken för att skapa "timelaps" för att synliggöra och tydliggöra nedbrytningsprocess och växternas kretslopp. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: