Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-06-15 23:34 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Historia
Människor har alltid velat veta mer om världen runt omkring sig. Du kommer att få lära dig om medeltiden och de upptäcker, händelser och uppfinningar som de gjorde då och hur det har påverkat hur vi lever idag.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du alltså att få lära dig mer om:

 • Hur samhället var uppbyggt under medeltiden
  • De fyra stånden
  • Hansan
  • Kyrkans makt
  • Livet i kloster
  • Lag och ordning
  • Vad man trodde på och varför (olika väsen i naturen)
 • Viktiga personer
  • Olof Skötkonung
  • Heliga Birgitta
  • Drottning Margaretha
  • Birger Jarl 
 • Viktiga händelser
  • Upptäcktsresor
  • Kalmar unionen
  • Digerdöden
  • Enandet av Sverige
  • Kristnandet av Sverige
  • Stockholms blodbad

 

Det här kommer du att göra:

 • Läsa i en bok och svara på frågor
 • Skriva fakta i Classroom
 • Titta på filmer
 • Diskutera i klassen
 • Träna på att resonera

När arbetet är slut ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • Tolka historiska händelser
 • Granska källor och deras användbarhet
 • Reflektera kring historia i olika sammanhang - utvecklingsled
 • Använda historiska begrepp

För att se hur du nått målen med arbetet, kommer jag att bedöma dina kunskaper på följande sätt:

 • Diskussioner
 • Ev Skriftligt test
 • Faktatexter

Det här ska bedömas

 • Hur bra du känner till viktiga personer och vad de gjorde
 • Hur bra du resonerar kring hur och varför samhället förändrats
 • Hur du jämför medeltiden med nutid
 • Hur du använder dig av historiska källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: