👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller och novellanalys, svenska 1

Skapad 2019-06-16 15:13 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Det är nu dags att arbeta med noveller. Vi kommer tillsammans att läsa och analysera noveller och slutligen ska ni skriva en novellanalys enskilt.

Innehåll

Planering

Under några veckor ska vi prata mer om skönlitteratur och framför allt noveller. Följande moment kommer vi att arbeta med: 

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner (genretypiska drag, kända novellförfattare och hur man skriver en novellanalys). Materialet finns i lärloggen.
 • Läsa och arbeta med uppgifter på Digilär. 
 • Gemensam läsning och diskussion av olika noveller. Materialet får ni av mig. 
 • Enskilt arbete: läsa och analysera en novell. Materialet får ni av mig. 
 • Slutuppgiften är att ni ska läsa/lyssna på en specifik novell och skriva en novellanalys. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E

Matriser

Sve
Analys av noveller

Rubrik 1

Når ej upp till kunskapskraven
E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska verk.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven reflekterar också över på ett nyanserat sätt innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Läsförståelse
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra goda och tydliga sammanfattningar av texter.
Läsförståelse/analys
Eleven kan återge någon iakttagelse och formulera egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven kan analysera till exempelvis temat i en text.
Eleven kan återge några iakttagelser, formulerar välgrundade och egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven analyserar en text utifrån några litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan återge några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven analyserar en text utifrån några litteraturvetenskapliga begrepp.
Läsförståelse/analys
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig, samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven kan skriva en analys som är sammanhängande och begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.