Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt

Skapad 2019-06-17 07:21 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 

 

Vi arbetar fortfarande med vad vi vill bli när vi blir stor på avdelningen och som ett led i detta har vi som mål att barnen ska respektera varandras olikheter, olika val och att vi alla är lika mycket värda!

 

Vi vill att barnen ska respektera varandras åsikter och ett nej från en kompis eller en vuxen. Lyssna när någon annan pratar! När vi arbetade med respekt förra året denna period var detta något som vi märkte att vi behöver arbeta vidare med!

 

Eftersom vi samband med detta också arbetar med "Håll Sverige rent" och skräpplockarvecka så har vi som mål att barnen ska respektera natur och djur!

 

Aktivitet:

 

 

Vi vill arbeta med respekt i vardagen, ta upp olika situationer som uppstår och diskutera dem. Använda oss av kompisboken "Säg stopp" som handlar om att säga nej och respektera det! Med den kompisboken medföljer olika övningar och aktiviteter som vi kommer att arbeta med.

 

I vårt tema som  tar vi naturligt om olika val som vi alla gör och allas lika värde!

 

Vi arbetar samtidigt med "Håll Sverige rent" där vi pratar om djur och natur och vad som får och inte får slängas i naturen. Vi städar vår gård och närmiljö och tittar på UR:s programserie om "Barr och Pinne räddar världen".

När? Var? Hur? Varför?

 

 

Att arbeta med respekt är en ständigt fortlöpande process på förskolan men vi belyser det lite extra under maj-juni.

 

Vi kommer att arbeta med situationer som uppstår under dagen och ta upp dessa till diskussion. På våra samlingar läser vi kompisboken "Säg stopp" och arbetar med material kring boken.

 

Under vår skräpplockarvecka arbetar vi extra mycket med naturen, sopsortering och återvinning. Vi tittar på "Barr och pinne räddar världen" för att lära oss mer om ämnet!

 

Resultat - hur blev det?

 

 

Att arbeta med respekt är något vi hela tiden gör men under denna perioden försöker vi belysa detta extra mycket! Vi uppmärksammar situationer som uppstår under dagen där barnen inte respekterar varandra eller oss vuxna. Det kan vara att inte lyssna på ett nej eller stopp eller inte respektera någons åsikt! Vi har även detta år arbetat med "Håll Sverige rent" och vår årliga skräpplockarvecka där vi lär oss att ta hänsyn och respektera djur och natur. Genom detta projekt kan vi se att barnen lär sig om enkel sopsortering och återvinning. Kompisboken om "Att säga stopp" har vi använt på samlingen, de böckerna och materialet som tillhör är ett enkelt sätt att få barnen att förstå vad respekt handlar om! Vi kan dock se att vi måste fortsätta med arbetet att kunna ta ett nej från en kompis eller en vuxen!

Något som barnen verkligen har lärt sig genom vårt tema är allas lika värde, att alla är trots våra olikheter och olika val är lika mycket värda!

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

Denna termin har varit hektiskt med mycket personal frånvarande och mycket ändringar i vårt dagliga arbete, vi har fått varit flexibla och varit tvungna till snabba ändringar!

 

Vi känner att vi inte har lagt ner så mycket tid som vi hade velat på tema respekt, mycket på grund av att de har varit så mycket annat som har hänt på förskolan och vi har dessutom velat knyta ihop vårt tema om vad vi vill bli när vi blir stora! Det positiva är ändå att vi ständigt arbetar med respekt och att det inte är ett avslutat område! Nästa gång vill vi fortsätta med "Håll Sverige rent" och hitta en ny infallsvinkel i hur vi ska angripa  "bollen" respekt!

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: