👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag blir vi

Skapad 2011-09-15 15:12 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Samhällskunskap Svenska Bild

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

"Du och jag blir vi" är ett tema som alla på Backaskolan arbetar med. Du kommer att få arbeta med temat på många olika sätt. Vi arbetar i klassen, i huset, i fadderspåret och med alla på skolan.

Mål

Du ska veta hur en bra kompis ska vara. Du ska veta hur ett klassråd går till; vänta på sin tur, lyssna på varandra och våga säga vad man tycker. Du ska kunna göra bilder som berättar något.

Arbetssätt

Du kommer att leka och lära känna andra barn i klassen, i huset och i fadderspåret. Du kommer att arbeta med dig själv, din familj och din bostad genom att göra bilder och berätta. Du kommer att ha samarbetsövningar och dramaövningar. Du kommer få att prata om kamratskap.

Redovisningsform

Du är med i övningarna och gör ditt bästa.

Bedömning

Du ska kunna tala om hur en bra kompis ska vara. Under klassrådet ska du visa att du kan reglerna. Du ska göra en bild som visar något du varit med om.

Reflektion

Hur vill du att en bra kompis ska vara? Hur är du själv som kompis? Vad är du bra på? När är det viktigt att kunna lyssna? Hur visar du att du lyssnar på någon? När det viktigt att kunna vänta på sin tur?

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Sh   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Sh   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3