Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Närområdet och yrken

Skapad 2019-06-17 09:22 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Planering kring närområdet Dalby
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I det här temat ska vi lära oss om Stångby, om dess historia och viktiga byggnader och platser. Vi kommer även att lära oss om samhällsfunktioner och yrken.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Mål/ämne: Stångby förr och nu. Hitta platser på kartan. Stångbys historia och samhällsfunktioner. Var och vad olika yrken arbetar med.

 • Vilka färdigheter ska vi träna? Reflektera, diskutera, analysera, lyssna och samarbeta.

 • Relevanta begrepp: Dåtid, förr, nutid, framtid, karta, samhällsfunktioner och yrken.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar, läsa och skriva faktatexter, studiebesök.

 • Lyssna på berättelser om närområdet samt besöka museum.
 • Reflektera över vilka yrken som behövs i ett samhälle.
 • Söka information genom att lyssna och ställa frågor till yrkesutövare på skolan.

 • Lyssna, läsa, skriva och samtala.

 

Bedömning

 • Barnen kommer tillsammans skapa en karta över närområdet och markera platsen för sitt hus eller andra viktiga platser.

 • Skapa en egen drömstad med samhällsfunktioner, kommunikationer och bostäder.
 • Skriva en text om ett yrke i närområdet.
 • Skriva en text om drömyrket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: