Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Groddarnas projektbeskrivning 2019/2020

Skapad 2019-06-17 09:23 i Trollgårdens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Rörelseglädje, kroppsuppfattning samt hållbar utveckling. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Barnen ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Innehåll

Uppstart projektplanering

  • Utmana barnen mer i vardagsnära situationer. Ge barnen tid att vara självständiga och se rutin situationerna som  undervisningssituationer.
  • Tillvarata de yngre barnens reflektioner 
  • Tillvarata att barnen har ett stort intresse av att röra sig på olika sätt, gärna till musik.

Formulering av syfte.

Vi vill att barnen skall lära känna sin kropp, utveckla sin balans  och motoriska förmåga. Genom rörelseglädje och utmaningar vill vi stärka barnens tilltro till sin egen förmåga. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi vill använda UNIKUM

Projektvägg i hallen

Vi har en Storbok där vi har samma dokumentation som på projektväggen,vi kommer ha reflektion med barnen där dom väljer bilder och kommenterar vad vi gjort  och vi vill gärna att man tittar i den ihop med sitt barn.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi har inrett en del av verksamheten som möjliggör för fysisk aktivitet. Vi har olika material som tunnel att krypa genom, rutchkana, tjockmatta att hoppa i, rulla i och kullerbytta,balansstenar där barnen kan bygga sina egna banor. Musik att dansa till.

Barnen frågar eller går till dörren för att visa att dom vill vara där. 

Lärmiljö inbjuder till att barnen tar efter varandra i olika situationer, tex dansar någon kommer de andra barnen, åker någon på magen på rutschkanan tar e andra efter, balansera på kuddarna m.m.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi kommer att använda oss av rörelsegympa, naturen, gården och olika material t.ex balansstenar , koner, balanslinje, tunneln, hoppmatta , mjuka kuddar. Under alla aktiviteterna kommer vi att använda oss av språk både kroppsspråk och talspråk (instruktioner, reflektion och diskussioner ).

Matematiken använder vi mycket i skogen där vi ger uppdrag till barnen som tex att hämta ett antal pinnar, kottar. räknar när vi gör olika aktiviteter, rim o ramsor.

Hållbar utveckling ger vi barnen genom att de får förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga och ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

Vi vill inspirera och utmana barnen till att våga lite extra.Genom att vi vuxna är med i de olika aktiviteterna och visar och pushar på barnen att prova.

 Vi kommer att använda oss av storboken och processväggen för att synliggöra processen och lärandet.

Under september kommer vi observera vad som intresserar barnen både i vår närmiljö, på gården och inne för att ta reda på vad de är nyfikna på. Vi har under oberservationsfasen sett att barnen gärna går in i det angränsande rummet där det finns musik och mer plats för rörelse, barnen visar och säjer att dom vill dansa .  Inne kommer vi erbjuda barnen skapande aktiviteter och olika sätt att använda sin kropp tex rörelsesånger , rim och ramsor, rutchkana,hoppkuddar m.m  För att få reda på vad som intresserar dem och hur de utforskar materialet på olika sätt.
 

Kompetensutveckling

Vi använder oss av varandras kunnande och erfarenheter.

I okt kommer vi att gå på rytmik för små barn

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen går gärna och ofta in i aktivitetsrummet där dom hoppar på tjockmattan, vill dansa till musik,springa runt, provar rutschkanan på många sätt (på magen,fötterna,ryggen).

Formulera mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: