👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Skogen

Skapad 2019-06-17 09:25 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Normer och värden

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden 

Tidsperiod: ht-19

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: rödklövern 

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: ht -19

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- I grupp kommer vi, i skogsmiljö, att arbeta med identitet, jämställdhet och digitalisering. 

Temadagar är tisdagar och onsdagar. Vi kommer att läsa kanin och igelkott, diskutera utifrån boken och sen låta barnen leka och utforska tillsammans i miljön. 

Stort fokus kommer att läggas på vårt värdegrundsarbete - "regnbågen" hur vi är  mot varandra så att alla mår bra. Tillsammans skapar vi gemensamma trivselord. Efter lunch kommer de barn som är vakna att titta på "ur program om kompisskap med reflekterande samtal.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- vi vill ge barnen möjlighet att utforska och vidareutveckla sina erfarenheter och sin förståelse kring identitet, jämställdhet och digitalisering genom att tillsammans i grupp möta olika situationer och reflektera kring dem. 

Barnen ska bli delaktiga i och utmanas i att själva dokumentera sitt lärande med lärplattor, fota och filma.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- På tisdagar och onsdagar kommer vi att dela upp i grupper och gå till skogsmiljö. De yngsta barnen utforskar skogen på gården i alla fall till en början. 

Kanin och igelkott, börjar med boken om känslor sen ser vi vilken vi går vidare med. 

Se på korta program om kompisskap och tillsammans reflektera.

Skapa trivselord som ska vara levande i undervisningen. Skriva dem på moln som sätts upp under regnbågen. Reflektera och påminna om dem när situationer bland barnen uppstår. 

Genom dokumentation och observationer av barn och personal tar vi tillvara på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper. 

Personalen på avdelningen är ansvariga för arbetet. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- genom 1, 2 och 3, unikum, foton, dokumentationsvägg. Tillsammans reflektera över bilder som barn och personal tagit för att synliggöra lärandet för barnen. Barnen dokumenterar sitt lärande i "min egen dokumentation"Planeringen upprättad av:

Katarina, Monica och Maja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18