Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi. Europa.

Skapad 2019-06-17 09:26 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Geografi
Arbete med Europas geografi.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga

 • Eleven har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg.

 

Centralt innehåll

Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 • Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Begrepp/språkliga mål

Målet är att varje elev ska kunna använda ett geografispråk. För begrepp som ska kunna användas, se bifogad “Uppgift”.

 

Bedömning

Begreppsanvändning bedöms under övningar och uppgifter.

Namngeografi bedöms genom ett prov på plattformen Seterra, där elever namnger Europas länder.

Bedömning av storleksrelationer görs via ett förhör.

 

 

Undervisning

 • Vi kommer att studera världsdelen Europa utifrån följande huvudfrågor:

 • Vad är Europa?

 • Var är Europa?

 • Hur ser Europa ut?

 • Varför är Europa det Europa är?

 • Vilka naturresurser finns och vad används de till?

 • Hur ser befolkningsfördelningen i Europa ut?

 

Utifrån dessa frågor byggs undervisningen upp med syfte att finna svar. Vi kommer arbeta med en blandning av uppgifter för att det centrala innehållet ska bearbetas på så många och varierade sätt som möjligt. En stor del av undervisningen kommer ske utifrån EPA (enskilt, parvis, alla) och GPS (gemensamt, parvis, självständigt).

 

 

Gemensam läsning, föreläsning, laborationer, övningsuppgifter och filmer kommer användas.

 

Länkar

Seterra

 

Uppgifter

 • Geografi. Begreppslista

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: