Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt fantasy

Skapad 2019-06-17 09:32 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Bild Svenska
Du ska få skriva en fantasyberättelse efter tydliga instruktioner angående innehåll. Det är ett antal punkter som för berättelsen framåt och utvecklar ditt skrivande. När din berättelse är bearbetat och klar så kommer du att få läsa in den som ljudbok. Ljudboken behöver också illustrerade bilder som du ritar. Allt sammanfogas i programmet PhotoStory 3 eller liknade.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Genren fantasy - vad är fantasy?

Person- och miljöbeskrivningar

Hur man skriver berättande text med begripligt innehåll och tydlig struktur med inledning, handling och avslutning. 

Ordbehandling - skriva på dator 

Bearbeta text efter feedback

Framställning av illustrerade bilder till text

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgång av genre fantasy. Tillsammans samlar vi inspiration och eleverna skapar ett persongalleri och en fantasyvärld som bas för sina berättelser. Eleverna får tydliga skrivinstruktioner till alla sex kapitel. Det är ett antal punkter som för berättelsen framåt och utvecklar skrivandet. Kapitlen bearbetas kontinuerligt på olika sätt genom att eleverna får öva på att ge omdömen på sina egna och andras texter.

När berättelsen är färdigskriven så får eleverna läsa in den som ljudbok. Möjlighet finns att lägga in ljudeffekter.

Eleven skapar en framsida så att det blir en färdig bok. Utöver detta så illustrerar eleven även ett antal bilder som används tillsammans med ljudfilen i PhotoStory 3. Detta arbete presenteras sedan för några kamrater. 

Eleverna får regelbundet framåtsyftande återkoppling.

Vad ska du lära dig?

Skriva en berättelse med anpassning för fantasy genrens typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Skapa av text där ord, bild och ljud samspelar, både med och utan digitala verktyg.

Bearbeta egna texter till innehåll och form. Ge och ta respons på texter.

Skriva och bearbeta med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. egna Olika sätt att inleda och avsluta berättande texter. 

 

Framställning av berättande illustrationer till text. 

Bearbetning i programmet PhotoStory3 eller liknande

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: