Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snöflingan projektbeskrivning Falkenbergs förskolor 2019/2020

Skapad 2019-06-17 10:27 i Hertings gårds förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Vatten är källan till livet. Vi vill genom vårt projekt skapa en relation med naturen och dess omvärld.

Innehåll

Uppstart projektplanering

- Vi skulle kunna utveckla vårt sätt att  -   stödja barn med ett annat modersmål än svenska i  sin kulturella identitet. 

- Vi behöver utveckla vår förmåga att hålla i och använda dokumentationen tillsammans med barnen och sedan medvetandegöra dem om deras lärande och på vilket sätt de lärde sig. 

- Fortsätta stötta barnen i att hålla i och ut i deras aktiviteter.

- Avskalad miljö med genomtänkt material, en föränderlig miljö som anpassas efter barnens behov.

- Mindre grupper

 

Formulering av syfte

Utveckla sin förmåga att se omvärlden och förstå dess sammanhang och förstå sin egen påverkan på dessa och på så vis bidra till en hållbar utveckling, med fokus på vatten. Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke till andra och sig själva för att uppnå en social hållbar utveckling.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom UNIKUM delger vi vårdnadshavarna vårt projekt.

Vi vill involvera föräldrarna genom att skapa en uppgift som barnen undersöker hemma.

Vi vill gärna att föräldrarna kommer in på avdelningen och kan ta del av våra projektväggar, när som helst.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

 Vi fortsätter med en tydlig och avskalad miljö. Då blir miljön begriplig och lättöverskådlig. Då ger vi alla barn möjlighet att vara inkluderade och må väl. På så sätt kan alla hitta meningsfulla aktiviteter och utforska materialen utifrån sin förståelse och nyfikenhet. 

Ett rum för språk, ett rum för samarbete och eget utforskande med konstruktionsmaterial. Det stora rummet är mer föränderligt med den stora mattan och små ”vaggkuddar” i en hylla. Vi tänker oss en avslappningsstund efter maten till lugn musik.

Efterhand som barnen utvecklas och visar sina intressen kommer vi att plocka bort och ställa fram nytt material.

I det stora rummet kommer det att finnas en projektvägg.

Vi har själva tillträde till lilla ateljén, här ges barnen möjlighet att utforska olika material så som återbruksmaterial, papper, färg, lera mm. 

I vårt projekt kommer vi att arbeta kring olika kretslopp i olika tvärgrupper, även tillsammans med vindpusten.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
För oss är det viktigt med  introduktion av nya material, för det skapar en tydlighet, då barnen vet var de kan hämta materialet och hur det kan användas. Barnen lär sig också att vara rädd om materialet och bibehålla en hållbar utveckling. Genom att vi jobbar aktivt med att medvetandegöra barnen kring vikten av att vara rädd om material och visa respekt för materialet. 
 
Vi har introducerat avslappning för alla barn. Vi ser att det är viktigt att vi arbetar med hela människan för att nå en hållbar utveckling. För att må bra behöver barnen redan som små lära sig att kunna koppla av och få en paus från omvärlden.
 
Vi arbetar med barnen i både helgrupp och i mindre grupper. Vi har så gott som inga "samlingar" och det är ett medvetet val eftersom vi ser att våra barn befinner sig på olika nivåer i både utveckling och språkmässigt. I den mindre gruppen får de utveckla sina förmågor utifrån där de befinner sig och kan inspirera varandra och delge sina erfarenheter. Det ge oss möjlighet som pedagoger att lyssna på vad barnen delger varandra och intresserar sig för. Det ger också barnen en större möjlighet att stötta varandra och lära av varandra. 
 
Vi vill få fatt i barnens reflektionen genom att låta de använda iPad för att visa foton mm från tex utflykter. Låta barnen själva fota och visa sin dokumentation för övriga gruppen och få sätta ord på sina erfarenheter. 

Det blir viktigt för oss pedagoger att lyfta frågor som ”Det här pratade vi om sist, då sa du det, då hände det, hur tänker vi nu, vad tror ni händer sedan....” för att barnen skall få fatt i sitt förändrade kunnande. 

Kompetensutveckling

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

I samband med utflykterna som vi gjorde i början på terminen visade barnen ett intresse för vattnet som vi gick förbi. Detta ledde till att  barnen tillsammans skapade ett hav av återbruksmaterial. Deras tankar och funderingar när de skapade lådan gav förutsättningar för att komma vidare till ett projekt som bygger på barnens intressen.

Formulera mål

-Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling med fokus på återvinning och återbruk.

-Vattnets påverkan och betydelse för människan.

 

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: