Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens historia (evolutionen) Åk. 2

Skapad 2019-06-17 10:29 i Mjälgaskolan Borlänge
Grundskola F – 2 Geografi Historia Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Hur var jorden innan människornas tid? Vilka djur och växter fanns då? Vi lär oss om jordens historia och hur djur och växter förändrats med tiden.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska få lära sig om jordens historia och hur djur och växter förändrats med tiden. De ska få en inblick om hur lång tid det gått från jordens födelse till vår tid. Hur kort tid vi människor faktiskt funnits här på jorden. De kommer få en viss förståelse som grund till att lära sig mer om evolutionsteorin.

Arbetssätt:

Vi kommer berätta om de alla olika tidsåldrar genom: berättande, PowerPoint och filmer. Vi använder och visar olika tidslinjer. t.ex. svarta bandet. Vi kommer prata om fossiler och visa upp olika fossiler. Vi kommer gå igenom om hur man skriver en faktatext och eleverna kommer få träna på att forska tillsammans med en kamrat.

Eleverna kommer att få rita och skriva till varje tidsålder. De kommer att få forska vidare om en valfri dinosaurie och redovisa. Eleverna kommer få använda olika material för att träna på de olika händelserna i tidsåldrarna.

Lektioner:

 • Svarta bandet- jordens födelse.
 • Azoikum
 • Proterozoikum
 • Paleozoikum + Fossiler
 • Mesozoikum
 • Kenozoikum
 • Neozoikum
 • Forska om dinosaurier
 • Forska om dinosaurier

Mål:

Eleven ska efter arbetet med evolutionen ha en viss förståelse kring vad ordet evolution innebär. Eleven ska ha fått en bild om hur det gått från jordens födelse till att finnas liv. Eleven ska även ha fått en viss förståelse kring hur lång tid det har gått från ingenting till människans tidsålder. Eleven ska delta aktivt i diskussionerna och på så vis visa att han/hon kan återberätta tidsåldrarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: