Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och livsfrågor

Skapad 2019-06-17 10:53 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap
Varje morgon när du väljer kläder, väljer du medvetet eller omedvetet vilken identitet du vill lyfta fram just i dag. Är det den sportiga, den musikintresserade eller den politiska? Kanske vill du inte alls visa vem du är, och väljer därför att inte visa din identitet alls? I det här arbetsområdet får du lära dig vad identitet är, och hur människor formar och uttrycker sin identitet. Du får också diskutera och undersöka vad som påverkar personers identitet.

Innehåll

Identitet och livsfrågor

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska får diskutera och resonera kring vad identitet är och vad som påverkar den, både religiösa och icke-religiös tankar. Du kommer också att lära dig vad kultur är och hur den kommer till uttryck på olika sätt.

Mål för arbetet

Lärandemål

 • Jag kan diskutera och resonera kring hur en persons identitet skapas och hur det framställs/visas i populärkultur.

 • Jag kan diskutera hur samhället påverkar olika personers identitet.

 • Jag kan diskutera hur olika personer uttrycker sin identitet.

 • Jag kan undersöka hur identitet ser ut och skapas.

 

Kunskapskrav

Dessa kunskapskrav kommer bedömas i samhällskunskap och religionskunskap.

Samhällskunskap 

 • Jag kan föra resonemang om hur individer och samhället påverkar och påverkas av varandra och jag kan se samband/kopplingar mellan hur människors uppväxt, umgänge, utbildning, familjesituation, arbetsliv påverkar andras och sin egen livssituation. 

 • Jag kan undersöka identitet och livsfrågor ur olika perspektiv och jag kan se samband mellan hur exempelvis uppväxt, umgänge, utbildning, familjesituation, arbetsliv påverkar identitet och livsfrågor.

 

Religionskunskap

 • Jag kan föra resonemang om livsfrågor och hur de framställs i populärkultur.

 • Jag kan föra resonemang om hur identiteter påverkas av religion och andra livsåskådningar.

 

Undervisning och arbetssätt

Hur ska jag lära mig allt detta?

 • Genomgångar

 • Lektionsuppgifter

 • Begreppsträning 

 • Quiz/Kahoot!

 • Diskussioner

 • Film

 

Aktiviteter och uppgifter

 • Julias resa

 • Keun Yeong från Sydkorea + undersökning i Teamet

 • Åldersgränser i Sverige

 • Hur blir vi de vi är?

 • Filmdiskussioner kring UR-serierna “Orka plugga”, “Bland höghus och paraboler”, “Berätta för mig” och “Tänkt till”.  

 

Fakta

Faktan kommer vara hämtad framför allt från Glerups Portal:

 • Samhällskunskap 7-9  Ungdomar (a603 ---->)

 • Gleerups Portal 7-9 Religionskunskap Etik - att söka mening, "Identitet - vem är du" (a951)

Bedömning:

Jag tar givetvis hänsyn till alla framsteg du gör under arbetsområdet, men bedömning kommer framförallt ske genom:

 • Filmuppgift 

 • Gruppdiskussion (inkl förberedelse)

 

Planering

Vecka 35

 • Vad är identitet och vad påverkar vår identitet? Samhällets normer.

 • Har man en identitet eller flera?

 • Att göra saker som egentligen inte är - JAG… - Julias resa.

 • Hur skapas våra roller och hur får vi status i vår omgivning?

 • Undersökning - Vad är viktigt och hur bildas identitet i din omgivning.

 • Skönhetsideal och hälsa

Vecka 36 - Utvecklingssamtal (slutar tidigare mån och tis)

 • Vem är jag? Uppgift där du får reflektera över din egen identitet.

 • Keun Yeong från Sydkorea

 • Tro på sig själv. Risk för utanförskap vs. Grupptryck (UR.se).

 • Filmvisning

Vecka 37

 • Filmvisning

 • Arbeta med bedömningsuppgift.

 • Avslutande gruppdiskussion.

 

Elevinflytande

Som alltid, så är jag nyfiken på vad ni tycker om undervisningen. Efter vissa lektioner kommer jag därför be om er feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär), men ni är alltid välkomna att ge mig era tankar och åsikter kring saker jag kan göra annorlunda. 

 

Det är ni som kan göra mig till en bättre lärare!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: