👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi. Hållbar utveckling.

Skapad 2019-06-17 11:04 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Geografi

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga

  • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Centralt innehåll

Livsmiljöer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

  • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav

  • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

 

Begrepp/språkliga mål

Målet är att varje elev ska kunna använda ett geografispråk. För begrepp som ska kunna användas, se bifogad “Uppgift”.

 

Bedömning

Kunskapskraven som anges ovan bedöms i både muntliga och skriftliga sammanhang.

 

Undervisning

Vi kommer arbeta med en blandning av uppgifter för att det centrala innehållet ska bearbetas på så många och varierade sätt som möjligt. En stor del av undervisningen kommer ske utifrån EPA (enskilt, parvis, alla) och GPS (gemensamt, parvis, självständigt).

 

Gemensam läsning, föreläsning, "laborationer", övningsuppgifter och filmer kommer att användas.

 

Uppgifter

  • Begrepp. Hållbar utveckling