Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5

Skapad 2019-06-17 11:11 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Under årskurs 5 arbetar vi delvis med böckerna "Koll på matematik 5A" samt "Koll på matematik 5B", men det är inte säkert att vi arbetar med alla kapitel i "rätt" ordning utan jag anpassar undervisningen. Vi kommer även arbeta utanför läromedlen med till exempel problemlösning i grupp. Efter varje kapitel genomförs en diagnos för att bedöma elevernas kunskap summativt.

Innehåll

1. MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Målet med undervisningen är att du skall lära dig om…

Mål för kapitel 1: 

 • Positionssystemet för tal i decimalform
 • Att placera decimaltal på tallinjen
 • Att jämföra och storleksordna tal i decimalform

Mål för kapitel 2:

 • Att mäta längd och jämföra längd i decimalform
 • Att omvandla längdenheter
 • Olika slags trianglar
 • Att beräkna triangeln area
 • Att beräkna en sammansatt figurs area
 • Symmetri

Mål för kapitel 3:

 • Tal i bråkform
 • Att räkna ut del av antal
 • Att jämföra tal i bråkform
 • Samband mellan tal i bråkform och decimalform

Mål för kapitel 4:

 • Negativa tal
 • Koordinatsystem
 • Proportionella samband
 • Proportionalitet som graf

Mål för kapitel 5:

 • Huvudräkning med tal i decimalform
 • Överslagsräkning med tal i decimalform
 • Skriftliga räknemetoder med tal i decimalform
 • Olika problemlösningsmetoder
 • Att formulera egna problem

Mål för kapitel 6:

 • Att obekanta tal kan skrivas med en symbol
 • Att lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • Att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck
 • Att beskriva mönster med ord, bild eller symboler

Mål för kapitel 7:

 • Att enhetsomvandla massa
 • Att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • Att jämföra, uppskatta och mäta vinkar
 • Att rita vinklar
 • Att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

Mål för kapitel 8:

 • Tal i bråkform och tal i blandad form
 • Att addera och subtrahera tal i bråkform
 • Tal i procentform
 • Att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
 • Att räkna ut del av antal

Mål för kapitel 9:

 • Att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000
 • Att dividera med 10, 100, 1000 så att kvoten blir ett decimaltal
 • Prioriteringsregler
 • Överslagsräkning
 • Att avrunda heltal och decimaltal

Mål för kapitel 10:

 • Att tolka cirkeldiagram
 • Lägesmåtten typvärde, medelvärde och median
 • Sannolikhet

 

2. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att arbeta med detta genom att...

Arbeta med de olika kapitlen i böckerna, i olika ordning eftersom det ibland påverkas av ämnesövergripande arbeten. Vi kommer även arbeta med problemlösning i grupp samt hålla genomgångar och se olika instruerande filmklipp.

Uppgifter

 • Diagnos kapitel 1

 • Diagnos kapitel 2

 • Diagnos kapitel 3

 • Diagnos kapitel 4

 • Diagnos kapitel 5

 • Diagnos kapitel 6

 • Diagnos kapitel 7

 • Diagnos kapitel 8

 • Diagnos kapitel 9

 • Diagnos kapitel 10

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: