Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikarbete vt-19

Skapad 2019-06-17 11:29 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi ska bygga katapulter och skriva ett arbete.

Innehåll

Uppgift: Du ska bygga en katapult och skriva en teknisk rapport, inklusive en ritning i tre olika perspektiv.

Arbetet avslutas med en tävling mellan ”brunnsåkers sjuor” där en jury bedömer katapulterna i kategorierna längd, rakt, pricksäkerhet, estetik samt kostnadseffektivast katapult.

Materialkostnader:

 • Glasspinnar 5 kr/styck

 • Lim till limpistol 10 kr/stift

 • Snöre 5 kr/10 cm

 • Gummiband 5 kr/styck

 • Blompinnar 15 kr/styck

 • Trästickor 3 kr/styck

Din tekniska rapport ska innehålla:

 • En beskrivning av hur din katapult fungerar. Tänk på att använda dig av tekniska begrepp och att förklara rörelser och kraftöverföringar i maskinen.

 • En diskussion om materialval – hur byggdes katapulterna som användes i krig och varför valde de dessa material? Tänk på att även diskutera förbättringsförslag.

 • En kostnadskalkyl som utgår från ovanstående priser.

 • En beskrivning av ett transportmedel; hur den fungerar samt hur den påverkar individ, miljö och samhälle.

 • En ritning i tre perspektiv (framifrån, uppifrån och från sidan).

Din rapport ska vara skriven med teckenstorlek 11 med rubriker i storlek 14. Texten ska vara minst 2 A4-sidor lång inklusive bilder. Tänk på att dokumentera under arbetets gång, med bilder och omprövningar.

Inlämning: Senast fredag 12/4 v. 15

 

Matriser

Tk
Teknik - 7-9

Förmågan att använda teknikens ord, begrepp och uttrycksformer

- hur väl du använder begrepp och ord när du talar och skriver - hur väl du använder dig utav dina kunskaper kring ritningar, skisser, och konstruktioner
F
Påväg..
E
Du har med dig grunderna för att gå vidare.
C
Du visar på ett visst djup i dina kunskaper.
A
Du visar på djup och du kan generalisera.
teknikens begrepp och ord
Hur väl anpassat ditt språk är när du talar och skriver.
Det är svårt att förstå när du förklarar hur du tänker.
Du använder ett blandat vardagligt och vetenskapligt språk.
Du använder ett anpassat språk när du talar och skriver. Dock så används begrepp och ord inte helt rätt.
Du använder ett väl anpassat språk när du talar och skriver. Det visar på en fördjupad och breddad förståelse.
tekniska rapporten
Du visar på dina kunskaper kring tekniska lösningar när du skriver och förklarar hur du skall gå tillväga och varför du gjort vissa val.
Du visar ännu inte på dina kunskaper kring tekniska lösningar när du skriver och förklarar hur du skall gå tillväga och varför du gjort vissa val.
Du visar till viss del dina kunskaper kring tekniska lösningar när du skriver och förklarar hur du skall gå tillväga och varför du gjort vissa val.
Du visar dina kunskaper kring tekniska lösningar när du skriver och förklarar hur du skall gå tillväga och varför du gjort vissa val.
Du visar väl dina kunskaper kring tekniska lösningar när du skriver och förklarar hur du skall gå tillväga och varför du gjort vissa val.
skiss
Skissen skall vara som underlag till kommande ritning. Den skall tydligt visa dina tankar kring hur du skall bygga.
Du har ännu inte skapat en skiss som kan användas till underlag för en ritning Dina tankar kring kommande konstruktionsbygge framkommer inte.
Du har skapat en skiss som till viss del kan användas som underlag för en ritning. Dina tankar kring kommande konstruktionsbygge framkommer till viss del. Din skiss behöver modifieras en del för att någon annan skall kunna förstå den.
Du har skapat en enkel skiss som utan att omarbetas kan användas till underlag för en ritning. Den visar på dina tankar kring kommande konstruktionsbygge.
Du har skapat en välutvecklad skiss som kan användas till underlag för en ritning. Den förtydligar dina tankar kring kommande konstruktionsbygge.
ritning
Ritningen skall vara skalenlig. Vem som helst skall kunna bygga en modell utifrån din ritning. Den skall vara ritad utifrån flera olika perspektiv.
Din ritning är inte skalenlig. Det går ännu inte att bygga en modell utifrån din ritning. Den är inte ritad utifrån ett perspektiv som gör att den kan användas som ritning.
Din ritning är till viss del skalenlig. Det går till viss del att bygga en modell utifrån din ritning. Den är ritad utifrån något perspektiv.
Din ritning är skalenlig. Det går att bygga en modell utifrån din ritning. Den är ritad utifrån några olika perspektiv.
Din ritning är skalenlig. Det går att bygga en modell utifrån din ritning. Den är ritad utifrån de perspektiv som behövs för att någon sedan skall kunna skapa en modell.
modell
Din modell skall vara noggrant utformad. Det vill säga, den skall vara stabil, rak och att de olika delarna samverkar med varandra.
Din modell är inte noggrann skapad. Den är inte stabil, saker lossnar. Delarna samverkar inte vilket gör att den inte håller samman. De tekniska lösningarna framkommer inte.
Din modell är lite ranglig men håller ihop. Delarna samverkar så pass mycket att den är någorlunda rak. De tekniska lösningarna kan anas.
Delarna i din modell samverkar bra och är därför rak. De tekniska lösningarna är synliggjorda till viss del.
Delarna i din modell samverkar bra och är därför rak. Detaljer framhäver dina kunskaper kring konstruktioner och byggen. De tekniska lösningarna syns tydligt.

Förmågan att identifiera tekniska lösningar, analysera tekniska lösningar och komma på förslag på lösningar

- hur väl du kan identifiera ett tekniskt problem - hur väl du kan finna en lösning på problemet - hur du går tillväg när du finner en lösning på problemet, prövar/omprövar - hur väl du visar på hur andra delar i samhället tillämpar (använder) samma tekniska lösning
F
Påväg..
E
Du har med dig grunderna för att gå vidare.
C
Du visar på ett visst djup i dina kunskaper.
A
Du visar på djup och du kan generalisera.
pröva och ompröva systematiskt
När du bygger din modell och stöter på problem så prövar och omprövar du systematiskt. Det märks att du analyserat problemet innan du försöker finna en lösning.
När du bygger din modell och stöter på problem så prövar och omprövar du inte systematiskt. Det märks att du inte analyserat problemet innan du försöker finna en lösning.
När du bygger din modell och stöter på problem så prövar och omprövar du till viss del systematiskt. Det verkar som att du försöker analysera problemet innan du försöker finna en lösning.
När du bygger din modell och stöter på problem så prövar och omprövar du oftast systematiskt. Det märks att du försöker analyserat problemet innan du försöker finna en lösning.
När du bygger din modell och stöter på problem så prövar och omprövar du systematiskt. Det märks att du analyserat problemet innan du försöker finna en lösning.
identifiera tekniska lösningar
Samma tekniska lösning används i samhället fast på olika sätt. Du ger förslag och förklarar hur de används.
Du ger ännu inte förslag på hur en teknisk lösning används på andra sätt.
Med stöd kan du ge förslag på hur en teknisk lösning används på annat sätt.
Du kan ge något förslag om hur en teknisk lösning används på ett annat sätt.
Du ger flera olika förslag på hur en teknisk lösning används på annat sätt. Du jämför och beskriver likheter och skillnader.

Förmågan att värdera konsekvenserna av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

-hur du resonerar utifrån individ, samhälle och miljö
F
Påväg..
E
Du har med dig grunderna för att gå vidare.
C
Du visar på ett visst djup i dina kunskaper.
A
Du visar på djup och du kan generalisera.
påverkan
Du för ett resonemang kring konsekvenser utifrån olika perspektiv.
Du för inte ett resonemang utifrån olika perspektiv. Du har inte med konsekvenser.
Du för ett resonemang utifrån ett perspektiv gällande konsekvenser.
Du för ett resonemang utifrån några perspektiv gällande konsekvenser.
Du för ett resonemang utifrån samtliga perspektiv gällande konsekvenser. I ditt resonemang syns det att du använder dina kunskaper för att generalisera och se saker ur ett större perspektiv. Du fördjupar och breddar diskussioner och resonemang.

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

- hur väl du kan förklara hur tekniken förändrats - hur väl du kan förklara vad som driver teknikutvecklingen framåt
F
Påväg..
E
Du har med dig grunderna för att gå vidare.
C
Du visar på ett visst djup i dina kunskaper.
A
Du visar på djup och du kan generalisera.
drivkraft
Du skall kunna förklara vad det är som gör att tekniken hela tiden utvecklas.
Du kan ännu inte förklara varför tekniken utvecklas.
Du kan med stöd förklara varför tekniken utvecklas. Du har inget djup eller bredd i din förklaring.
Du kan ge några förslag på vad det är som drivet teknikutvecklingen framåt. Du gör det utifrån minst 2 olika utvecklingsstadier. Du har ett brett ELLER djupt resonemang.
Du kan ge flera förslag på varför tekniken utvecklas. Du förklara utifrån flera utevcklingsstadier. Du har en brett och djupt resonemang.
teknikens förändring
Genom historien har tekniken förändrats. Du kan ge exempel på hur den har förändrats.
Du kan inte ge förslag på hur tekniken förändrats.
Du kan med stöd ge förslag på hur tekniken har förändrats genom tiden.
Du kan ge minst 3 förslag på hur tekniken förändrats. Du gör det utifrån minst 2 olika perspektiv.
Du kan ge flera förslag på hur tekniken förändrats genom tiden. Du gör det utifrån olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: