Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjortsbergs förskola projektbeskrivning 2019/2020

Skapad 2019-06-17 11:31 i Hjortsbergs förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Genom vårt projekt vill vi ge barnen verktyg att kommunicera och skapa hållbara relationer genom hela dagen med hjälp av de hundra språken.

Innehåll

 Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

 Lyfta mångfalden i vår barngrupp.Vi ser barnens olikheter som en tillgång.

Formulering av syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. 

Detta genom att vi:

-sätter ord på det vi upplever tillsammans i vardagen. 

-använder oss av TAKK. 

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi börjar med att skicka hem en uppgift för att få en inblick i vad barnen intresserar sig för hemma?

Unikum

Föräldramöte

Dokumenttaionsvägg

Kapprums bibliotek

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Våra miljöer:

Vi vill ta vara på barnens visade intresse för läsning och bokstäver/skrivning. Vå ambition är att skapa en läs-och skrivhörna där barnen kan möta olika läs-och skriv-material. pennor av olika slag, suddgummin, alfabetet, magnetbokstäverna skrivblock/papper mm.

Iordningställandet av de olika lärmiljöerna grundar sig i barnens intresse och barnen bjuds in i utvecklandet av de olika lärmiljöerna genom att vi reflekterar tillsammans och de kan komma med förslag på hur vi går vidare.

Vi iordningställer ett kapprumsbibliotek

Vi iordningställer olika mötesplatser på vår utegård beroende på intresse och nyfikenhet hos barnen. Tex har vi fått en minibuss, fixat en ljudhörna och har en boklåda så barnen kan möta läsning och böcker utomhus.

Barnen får möjlighet att vistas i olika miljöer i mindre grupper då vi tex vistas i skogen, på stranden eller på olika lekplatser i närområdet.

  

Arbetssätt, organisation och struktur

För oss är våra värdeord en viktig del i vår vardag på förskolan och ligger till grund i allt vi gör. 

• Trygghet

• Glädje

• Nyfikenhet

• Medbestämmande

• Gemenskap

• Respekt

• Lekfullt lärande

Därför delar vi in barnen i mindre grupper- detta för att skapa ett lugnt klimat och ge alla möjlighet att bli sedda och hörda under sin dag på förskolan. Vi vii skapa förutsättningar för barnen att arbeta kollaborativt i olika situationer så väl organiserade som spontana. På så vis vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för att vi tänker olika och att vi alla har rätt att ha vår åsikt. Genom att ge barnen möjlighet att uttrycka sig i flera olika uttrycksformer, så som musik, drama, sång och takk (tecken som stöd) är ambitionen att barnen ska få verktyg att uttrycka sig och kommunicera i positiv anda. Med de yngsta barnen handlar det om att träna på att turtagande, samspel och att vi som pedagoger stödjer barnen i att förstå varandras intentioner. Vi pedagoger är närvarande med barnen och stöttar deras kommunikation och sätter ord på upplevelser. 

Som en del i att skapa hållbara relationer, förstå andras perspektiv och träna på ansvarstagande  jobbar vi med kompisdagen. 

 

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar).

Vi dokumenterar med bilder och text på våra dokumentationsväggar.

Vi kommer även använda vår ”dokumentationskorg” med bilder i. 

Reflektion med barnen med hjälp av paddan och bilder. Återkoppling till det vi gör. 

Inlägg på unikum till vårdnadshavare/barn. 

Personalbloggen där vi dokumenterar och reflekterar kontinuerligt. 

 

Kompetensutveckling

Läslyftet,fler i personalstyrkan kommer gå kursen under läsåret.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi har sett ett stort intresse för bokstäver och skriftspråket. Barnen gillar att titta i och läsa böcker och lyssna på sagor. De inspireras även i att göra egna sagor och berättelser.

Vi ser ett intresse för återbruk och återvinning, det är något som flera barn känner igen.

I skogen och på gården visar barnen intresse för för växter och kryp.

När vi är ute kan vi se att barnen fascineras mycket av att fylla olika föremål med ex vatten, stenar, grus för att sedan hälla ut det. Även inomhus visar barnen intresse för att hälla ut och tömma innehållet ur olika lådor och burkar. Vi fångar upp barnens visade intresse genom att utforska material tillsammans med fokus på att ösa, hälla.

Även sång är något som barnen visar stor glädje i och dom går runt och trallar på sånger och önskar att vi ska sjunga tillsammans.

 

Formulera mål 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Detta betyder för oss:

Att vi vill skapa hållbara relationer mellan både barn, vuxna, vår omgivning och miljöerna vi vistas i. Vi vill jobba för att ge barnen verktyg att kommunicera och skapa hållbara relationer genom hela dagen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: