Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A åk 5

Skapad 2019-06-17 12:45 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi kommer att träna vidare på att tala, samtala, läsa, skriva och lyssna på olika sätt.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

"Barn skapar mirakel när de läser." / Astrid Lindgren

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla förmågan att:

Eleverna får dessutom tillfälle att möta och bekanta sig med olika nordiska språk och nationella minoritetsspråk.

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dig i tal och skrift
 • läsa olika texter och förstå dem
 • skriva och känna igen olika typer av texter
 • urskilja och följa språkliga normer
 • värdera källor

Jag bedömer detta i samband med att du:

 • talar, diskuterar och samtalar om olika saker i mindre eller större grupper
 • återberättar böcker och texter samt reflekterar över dessa
 • gör läsförståelseövningar
 • skriver olika typer av texter
 • skriver texter med gestaltningar och person-och miljöbeskrivningar
 • arbetar med och använder dig av språkliga normer när du skriver egna texter
 • arbetar med källkritik i olika ämnen

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få tillfälle att träna på detta t.ex. i samband med:

 • bokläsning och läsning av olika typer av texter samt samtal kring dessa
 • tala inför grupp och delta i gruppdiskussioner
 • arbete med läsförståelse på olika sätt
 • att du får kunskap om samt tränar på att skriva olika typer av texter som innehåller bl.a. gestaltningar ochperson- och miljöbeskrivningar
 • övningar på att använda skrivregler
 • övningar i källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: