Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2019-06-17 13:36 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 Samhällskunskap
Lagar, regler och normer - alla måste vi rätta oss efter för att samhället och vår omgivning ska fungera så bra som möjligt.

Vad gäller? Vilka regler måste jag rätta mig efter? Vem kommer på lagar, regler och normer? Hur kan jag påverka hur alla regler är?

Om allt detta handlar arbetsområdet Lag och rätt!

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att:

 • förstå skillnaden mellan lagar, regler och normer samt kunna ge exempel på dessa.
 • förstå vad som händer under en rättegång
 • kunna förklara följande personers uppgifter i en rättegång: domare, nämndeman, åklagare, försvarare, vittne.
 • förstå dina rättigheter och skyldigheter nu och när du blir vuxen
 • känna till några olika påföljder som finns i Sverige.
 • kunna argumentera och uttrycka ståndpunkter om arbetsområdets innehåll.

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att lära oss hur det svenska, demokratiska rättssamhället fungerar och vad som förväntas av dig som medborgare i vårt samhälle. Vi kommer att arbeta med ett digitalt läromedel på www.ne.se det är därför viktigt att du alltid har med dig din chromebook laddad till lektionerna.
Vi kommer även att diskutera en hel del, både utifrån era egna erfarenheter, olika artiklar och filmer som behandlar lag och rätt.

Visa din kunskap - Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • Din insats på läxförhör
 • Din insats vad gäller diskussioner och deltagande i rollspel under lektionerna
 • Din insats på prov
 • Din förmåga att ta till dig kunskap och att bearbeta den

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: