Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit 4B kap. 3 Längd, vikt och volym

Skapad 2019-06-17 13:40 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Matematik
Kapitlet handlar om vikt, längd och volym. Vi kommer jobba med olika enheter och hur man omvandlar mellan dessa.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer jobba med att:

 • Längdenheterna km, m, dm, cm och mm och hur man omvandlar mellan dessa enheter. 
 • Viktenheterna kg, hg och g och hur man omvandlar mellan dessa enheter.
 • Volymenheterna l, dl, cl och ml och hur man omvandlar mellan dessa enheter.
 • Uppskatta och mäta volym, längd och massa.
 • Problemlösningsuppgifter som är kopplade till arbetsområdet.

Enligt kursplanen i matematik så ska du jobba med jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.

 

Så här ska vi arbeta

Du kommer jobba med arbetsområdet under ca 4 veckor. Detta kommer du göra:

 • Matteboken kap. 3 sid. 94 - 125 (angivna sidor kan variera något beroende på vilket år din bok trycktes, men det är hela kap. 3 i boken i alla fall). De flesta uppgifterna kommer du jobba enskilt med, med en del uppgifterna kommer du att lösa tillsammans med en kompis.
 • Lösblad som handlar om arbetsområdet.
 • Olika övningar/lekar i helklass som har med arbetsområdet att göra.
 • Praktiska övningar som handlar om att mäta/väga.
 • Det kommer finnas extrauppgifter för den som vill fördjupa sig i arbetsområdet.

 

Det här ska bedömas 

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov. Du kommer också bedömas kontinuerligt under arbetsområdets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: