Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionerna

Skapad 2019-06-17 14:01 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska under de kommande veckorna lära oss om Franska revolutionen och Industriella revolutionen. Under Franska revolutionen, som utspelade sig mellan åren 1789-1799, spreds idéer som gav ökad demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Industriella revolutionen markerade övergången från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Båda dessa revolutioner har haft stor påverkan på hur vårt samhälle ser ut idag. Vi kommer också lära oss mer om hur människor hade det i Sverige under 1800-talet.

Innehåll

Målet med undervisningen

Genom undervisningen ska du träna på följande förmågor:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

Så här ska vi arbeta 

Vi ska ha genomgångar, kolla på filmklipp, ha gemensamma diskussioner, arbeta individuellt och arbeta med källövningar. 

 

Det här ska bedömas

Det som kommer bedömas är dina kunskaper om Franska revolutionen och Industriella revolutionen samt din förmåga att vara källkritisk.

Följande examinationer kommer ske:

Franska revolutionen- läxförhör (v 3)

Industriella revolutionen- skriftligt prov (omkring v 6)

 

Sverige under 1800-talet- skriftlig källövning som inlämningsuppgift. (v 7 eller 9)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: