Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnen i dialog med omvärlden 2019/2020

Skapad 2019-06-17 14:23 i Tullbro förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Projektet på tumstocken handlar om djur och natur i vår närmiljö.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Från Tumstockens uppföljning, utvärdering och utveckling 2018-2019 kom vi fram till följande förbättringsområden:

Vi skulle kunna filma barnen mer och titta på filmerna tillsammans med barnen, för att få fatt på deras reflektioner och tankar. Vi vill köpa in en projektor som kan vara på regelbundet beroende på var vi befinner oss i projektet. Vi vill skapa lustfyllda lärmiljöer som vi kan använda i reflektion med barnen. 

Formulering av syfte

Barnen ska ges tid, rum och ro till att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Vi vill ge barnen möjlighet att lyssna och lära av varandra ” kollaborativt lärande” 

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och förstå mer kring några djur barnen har visat intresse för under vår undersökningsperiod.

Vi vill utforska vad djuren äter, hur de ser ut, vad de har för olika dräkter och hur de känns.

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska med alla sina sinnen. Vi vill använda de estetiska lärprocesserna för att förstärka och fördjupa deras kunnande. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Unikum 

Genom samtal vid hämtning och lämning 

Utvecklingssamtal

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi har en projektor där vi kan visa det som fångar barnen. Vi tänker oss att gå ut i vår närmiljö, fota och sen ta ut bilder som vi kan ha i vår lärmiljö. Ha en projektvägg där vi samlar bilder och tankar från oss och barnen. Låna hem böcker som väcker barnens nyfikenhet: naturböcker mm. Ta in material från skogen i vår lärmiljö så att barnen ges möjlighet att undersöka det vidare på förskolan.

Utforma en projekthörna som inspirerar till eget utforskande på olika sätt, och med flera sinnen. Skapa förutsättningar för rollek med djur, och div skogsmaterial. 

Låna böcker om djur och natur.

Vi arbetar fram projekthörnan tillsammans med barnen, så att det blir en inspirerande miljö som de känner sig delaktiga i. Detta hoppas vi gör att barnen vill vara rädda om materialet och blir nyfikna på att utforska det vi iordningställer i hörnan.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

I vår undersökningsperiod tänker vi dela upp barnen i smågrupper och ge oss ut för att få fatt i det som intresserar barnen i omvärlden. Vi samlar observationer genom att skriva små notiser och fota (med barnen) det som väcker deras intresse under arbetets gång. Vi försöker dela barnen så ofta så möjligt under dagen så barnen får utforska i små grupper, allt för att barnen skall bli sitt bästa jag. 

11/11-19 Vi har förändrat lärmiljön, tagit in skogen på avdelningen, träd, löv, rönnbär och nypon så att barnen får utforska detta vidare inomhus som de visar nyfikenhet kring när vi är ute. Vi har lagt fram ull, fårskinnsfällar och bilder på djur, växter och fordon i vår närmiljö som barnen kan undersöka och titta på. Vi har tillverkat får av tjocka avsågade grenar och påklistrad ull som barnen kan använda i leken. Vi använder projektorn och visar bilder och filmer på väggen på djuren och naturen i vår närmiljö vilket leder till samtal och reflektioner mellan barn och vuxna. Vi har dokumentation på väggar med foton och teckningar från vårt projekt som också leder till samtal och reflektioner. Vi har gjort sången bä, bä, vita lamm som en flano, vi har en hylla med mjukisdjur som vi kan plocka från och ha i en sångpåse. Vi har gjort olika känselplattor, för att barnen skall få möjlighet att upptäcka olikhet

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

I vår undersökningsperiod har vi besökt vår närmiljö i mindre grupper för att få fatt i vad som fascinerar barnen i vår närmaste omvärld. Vi ser tydligt ett intresse kring djuren vi möter på vallarna. Gris, får, getter och växter, speciellt bär. Fåglarna tycker om bären och även vi människor kan äta dem (nypon, rönnbär mm). Plockandet i sig intresserar barnen, mängd och många. Barnen tar del av dokumentationer vi har satt upp på väggarna och genom olika filmer vi visar med projektorn.

 

Formulera mål

Vi har valt dessa mål för att vi tycker det är viktigt att barnen får utrycka sig hundraspråkligt, och att barnen lär sig värna om våra djur och vår natur på ett naturligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: