👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 7: Klädsömnad trikå

Skapad 2019-06-17 14:54 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 Slöjd
Denna termin ska du sy ett klädesplagg. Vi går igenom hur du ska mäta dig för att få rätt storlek, och vad man måste tänka på när man ska sy något som ska passa just dig. Vi börjar med ett par shorts!

Innehåll

Under uppgift här nedanför finns en terminsplanering som är bra att ha koll på och att följa.

Syfte klädsömnad: Att designa, jobba med färg och form, öva på självständigt arbete och att utveckla egna idéer. Att fördjupa kunskaper i maskinsömnad. Att öva på att göra och berätta om val under arbetets gång.

Undervisningens innehåll: Gemensamma genomgångar i det stora och individuell undervisning under arbetets gång.

Gemensam uppstart med planering, skisser, färg- och modellval. Vi går igenom hur det går till att mäta kroppen för att få fram sin storlek och hur en ritar mönster till plagget. Vi syr i trikåtyg - vilka sömmar som är bäst att använda går vi också igenom. Vi går igenom olika ord som används vid klädsömnad. 

Detta förväntas du kunna sedan tidigare:

Trä symaskinen, övertråd och undertråd. Klippa i tyg. Ta ansvar för arbetsprocessen och bli klar i tid.

Detta förväntas du klara efter genomgångar:

Rita av mönster. Nåla fast mönsterpapper på tyg. Lägga till sömsmån med hjälp av måttsticka och rita klipplinjen. Arbeta utifrån instruktioner (3d, skriftliga och muntliga). Kunna skilja på vävt tyg och trikåtyg. Veta vilka sömmar som passar till trikåtyg. Hitta i salen. Använda slöjdbegrepp som hör till arbetet.

Bedömning: Löpande bedömning med fokus på egen design inkl kombinationer av färg och material, hantverkstekniker och självständigt arbete. Se även matrisen som finns här nedan.

Symaskinen - att trä, spola undertråd m.m. https://www.youtube.com/watch?v=_-AZtfZV3cw

Symaskinen - så syr den stygnen https://www.youtube.com/watch?v=2681yeSrsM0

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Bestämma färg och form på ditt plagg. Skissa, planera arbetet. Kunna färdigställa ett användbart plagg.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Hantera symaskinen.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Berätta vad som är ditt mål och hur du ska komma dit.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Personligt och eget uttryck på egen hand eller med hjälp.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Att testa olika färger och former i kombination.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.