Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal åk 5

Skapad 2019-06-17 15:21 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att få utveckla förståelsen för tals värde och använda detta i olika sammanhang ex. vid beräkning av de fyra räknesätten. Du kommer också att få träna på och utveckla val av strategier vid problemlösning.

Innehåll

Mål för detta arbetsområde - detta ska vi lära oss:

 

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
* ordna tal efter storlek
* addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
* använda strategierna "rita en bild" eller "prova dig fram"
* avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

* upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning

 

Begrepp:

tiotusental                           rimligt

hundratusental                   romerska siffror

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: