Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 8 Geografi NS

Skapad 2019-06-17 17:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Geografi

Innehåll

Mål för elev

Kunna redogöra för världens befolkningsökning.

Kunna redogöra för världens befolkningsfördelning. Var bor människor och varför? Vilka blir konsekvenserna?

Kunna redogöra för urbaniseringen. Varför flyttar människor till städerna? Vilka blir konsekvenserna?

Kunna redogöra för varför fattiga får fler barn än rika. Vilka blir konsekvenserna?

Kunna redogöra för migrationen. Varför flyttar människor till ett annat land? Vilka blir konsekvenserna?

Kunna redogöra för den demografiska transitionen.

Kunna redogöra för Malthus och Boserups teorier om befolkning och resurser. Vem tycker du har mest rätt? Varför?

Kunna ge exempel på hur stater ägnar sig åt familjeplanering.

Med hjälp av en befolkningspyramid kunna dra slutsatser om ett lands demografiska sammansättning och koppla denna till möjligheter och problem för landet, nu och i framtiden.

Kunna viktiga begrepp.

Förstå kartor och diagram.

Genomförande 

Vi har arbetat med:

Se ovan. Genomgångar varvas med övningsuppgifter och diskussioner. 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan. Under de olika momenten arbetar vi med exempelsvar för att eleverna ska bli förtrogna med bedömningsnivåerna.

Innehåll

Livsmiljöer

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Kursplanemål

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Matriser

Ge
Jä vt 19 åk 8 Geografi NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
visar grundläggande kunskaper magert innehåll vardagliga ord få/enkla exempel
visar goda kunskaper
visar mycket goda kunskaper utförligt innehåll ämnesbegrepp flera/utvecklade relevanta exempel
Visa samband
enkla samband korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
förhållandevis komplexa samband
komplexa samband långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Jämföra
enkla jämförelser korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Värdera
enkla och till viss del underbyggda resonemang korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Granska
i huvudsak fungerande resonemang korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
relativt väl fungerande resonemang
väl fungerande resonemang långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: