Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap åk 1

Skapad 2019-06-17 20:19 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I ämnet NO ska du få arbeta med djur, natur under detta läsår. Du kommer att lära dig om årstiderna och hur djur och växter förändras under årstiderna och du ska även få lära dig kring näringskedjor. Under hösten ska du arbeta med växter och djur samt årstider. Du kommer att få göra fältstudier och observationer, enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa med text, bild och andra uttrycksformer. Vi kommer även att arbeta med området ”vatten” och dess olika faser. Slutligen kommer du utveckla kunskap kring jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Innehåll

Innehåll

Eleverna kommer att:

 • uppleva väderlek och årstidsväxlingar (höst,vinter, vår och sommar) i naturen och vad som kännetecknar dessa.
 • få kännedom om hur djuren anpassar sig till årstiderna.
 • få benämna och peka ut begrepp från skogen och närmiljön.
 • få kännedom om träd i närområdet
 • lära sig om djur som bor i- och äter mat från träden, vilket ger en inblick i enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • lära sig kring olika livscykler
 • lära sig beskriva med ord/bild kring vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas).
 • lära sig kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
 • få jämföra vattnets likheter och olikheter.
 • få använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.
 • få lära sig och kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • lära sig att förklara luftens grundläggande egenskaper och hur det kan observeras.

Arbetssätt och undervisning

 • Genom skogspromenader och gemensamma arbeten och samtal i grupp.
 • Eleverna klipper klistrar och skapar i bild av skogens material som vi samlar under skogspromenader.
 • Tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen.
 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.
 • Med hjälp av sång, musik och dramatisering lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper samt jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra..
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Lära varandra om olika livscykler.
 • Titta på filmer som sammanfattar varje arbetsområde.

Eleven visar sina förmågor genom:

 • deltar i diskussioner
 • framställandet av en naturbok
 • att delta i utförandet av enkla experiment.
 • att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • att du kan dokumentera din undersökning med text/bild så att andra förstår.
 • kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • kunna begreppen till vattnets olika former och kunna beskriva dem med bild/ord.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • att visa hur jorden rör sig i förhållande till solen och månen enskilt eller i grupp
 • kunna förklara luftens grundläggande egenskaper och hur det kan observeras.
 • att namnge månens faser

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO åk 1

Året runt i naturen
Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
 • NO  1-3
Du känner igen några olika blommor, träd och djur som finns i naturen.
Du visar att du kan flera olika arter i naturen och kan koppla dem till årstiderna. Du förstår att naturen påverkas under året och vet hur en del växter och djur påverkas.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Du kan berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Förmåga att hantera information.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan namnge årstider, några djur och växter.
Du vet i vilken ordning årstiderna kommer. Du kan göra enkla sorteringar av några djur och växter.
Du gör enkla observationer av årstider. Du kan namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper, beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Förmåga att hantera information samt begrepp.
 • NO  1-3
Du vet att solen är större än jorden som i sin tur är större än månen.
Du vet att jorden kretsar runt solen.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Metoder och arbetssätt
Förmåga att hantera information.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Du utför fältstudier och enkla undersökningar med kamrat- och/ eller lärarstöd.
Du kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Förmåga att hantera information, analysera och reflektera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan dra en eller flera slutsatser av en undersökning som du deltagit i.
Du kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du kan dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.
Begreppslig och analytisk förmåga.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan sortera föremål utifrån olika egenskaper och berättar hur du har tänkt.
Du vet att det finns lösningar och blandningar och vet att man kan separera dem.
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

Ny rubrik

 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • NO  1-3   Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3   Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3   Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Ny aspekt
Begreppslig och analytisk förmåga
 • NO  1-3
Du kan med stöd beskriva luftens grundläggande egenskaper.
Du kan kort beskriva luftens grundläggande egenskaper och hur den observeras.
Du kan visa och beskriva luftens grundläggande egenskaper och hur den observeras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: