Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATERIAL

Skapad 2019-06-17 20:41 i Bruksskolan Munkedal
Vad allt omkring oss består av
Grundskola 4 Kemi Fysik
Material är sådant vi kan använda när vi vill göra en koja, en bil eller ett konstverk. Vi kan sortera material på många olika sätt - efter färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort. Under dem närmaste veckorna får du lära dig mer om olika slags material. Du får även lära dig hur du skriver en enkel laborationsrapport.

Innehåll

Syfte:

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner
 • digital pedagogik
 • enskilt arbete
 • undersökning och laborationer

Eleven skall:

 • förstå vad materia är
 • veta vad materia är bygd av
 • kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: