Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matte 6A - kapitel 2

Skapad 2019-06-17 22:28 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Kapitlet börjar med att eleverna får träna på skala. De får omvandla sträckor på kartor och ritningar för att avgöra hur långa sträckor är i verkligheten och sedan använda denna kunskap till att göra egna kartor. Nästa avsnitt handlar om att enhetsomvandla volym i decimalform. I det sista avsnittet behandlas cirkeln. Här får eleverna träna på begreppen radie och dimeter, lära sig vad pi är, uppskatta cirkelns area och beräkna både omkrets och area på en cirkel. Ur det centrala innehållet: - Grundläggande geometriska objekt däribland cirklar. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. - Skala och dess användning i vardagliga situationer. - Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. - Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym. Mätningar med användning av nutida metoder. Förmågor: - problemlösning, se ex uppgift 7 - begrepp, se ex uppgift 22a-d - metod, se ex uppgift 47 - kommunikation och resonemang, se ex uppgift "pröva och se om du förstår" s. 46

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: