Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och kroppsdelarna

Skapad 2019-06-18 08:10 i Brearedsskolan Halmstad
Ett tema inom NO-ämnet. Temat handlar om Kroppen och Kroppsdelarna och syftar till att öka elevers kunskaper om sin kropp och vad olika kroppsdelar heter och har för funktion.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Du arbetar med tema Kroppen och Kroppsdelarna för at dui ska få lära dig om våra kroppsdelar. Du ska också lära dig ord som du kan använda för att prata om våra kroppar.

Innehåll

Syfte med Tema Kroppen och Kroppsdelarna

Vi arbetar med Tema kroppen för att du ska få lära dig om dina kroppsdelar.

Det är bra för dig att lära dig vilka ord du kan använda när du pratar om din kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om du har ont någonstans.

Centralt innehåll i temat Kroppen och Kroppsdelarna

Du ska få lära dig om dina olika kroppsdelar...

 • vad de olika kroppsdelarna sitter
 • vad de olika kroppsdelarna heter
 • vad kroppen behöver kroppsdelarna till

Arbetsformer och Aktiviteter

När vi lär oss om kroppen och kroppsdelarna ska vi:

 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer om kroppen
 • lära oss vad som händer med maten när vi äter
 • prova våra sinnen

Så här kan du visa dina kunskaper om Kroppen och Kroppsdelarna

 När vi pratar om kroppen eller då vi jobbar med temat om kroppen kan du: 

 • själv berätta vad några av dina kroppsdelar heter
 • själv berätta var kroppsdelarna sitter och vad de används till och kanske hur de har med varandra att göra
 • kunna beskriva matens väg genom kroppen
 • själv prata om och använda några enstaka eller flera ord som har med kroppen och kroppsdelarna att göra 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6

Matriser

NO
kroppen och kroppsdelarna

Kropp och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Utifrån **enstaka** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa **bidrar** eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **enkla** resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **välutvecklade** resonemang om hälsa och ohälsa.

Ämnesspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: