Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3 med Simsalabim 3

Skapad 2019-06-18 09:11 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 3 Svenska
I Simsalabim tränar vi på allt som har med ämnet svenska att göra så som att skriva en miljöbeskrivning? Vi lär oss att använder oss av lässtrategier. Hur kan man skriva en faktatext? Och mycket mer. Allt detta och lite till kommer du att få lära dig i boken Simsalabim. Undervisningen kompletteras även med material från andra läromedel.

Innehåll

Målet med undervisningen

kapitel 1
 • att berätta med ett tydligt innehåll
 • att använda lässtrategierna förförståelse, lyssna och förstå samt frågor på texten
 • att samtala om texters budskap
 • att läsa en text med flyt
 • att använda styckeindelning i faktatext
 • att skriva en miljöbeskrivning
 • att bearbeta texter
 • substantiv, adjektiv och verb
 • J-ljudet
 • att muntligt presentera en sak
kapitel 2
 • att berätta med ett tydligt innehåll
 • att använda lässtrategierna förförståelse, lyssna och förstå samt frågor på texten.
 • att samtala om texters budskap.
 • att läsa en text med flyt.
 • att använda lässtrategier: frågor på text.
 • att plocka ut det som är viktigt i en faktatext.
 • att skriva en dialog.
 • att bearbeta texter.
 • substantiv, singular och plural.
 • sj-ljudet.
 • att muntligt presentera en sak.
kapitel 3
 • att återberättande
 • att använda lässtrategier: förförståelse
 • att använda lässtrategier: lyssna och förstå
 • att samtala om texters budskap
 • att läsa en text med flyt
 • att använda lässtrategier: frågor på texten
 • att skriva berättande texter: tempus
 • att skriva faktatexter: använda sambands ord
 • att söka information och använda den för att skriva faktatext
 • att stava ord; sammansatta ord
 • att stava vanliga ord: tj-ljudet
 • att presentera med tydligt innehåll.
kapitel 4
 • att muntligt återberättande
 • att återberättande med hjälp av bilder
 • att använda lässtrategier: förförståelse 
 • att använda lässtrategier: lyssna och förstå
 • lässtrategier: frågor på text
 • att skriva berättande texter.
 • att kunna bearbeta texter
 • att kunna presentera med tydligt innehåll.
 • att kunna skriva digitala texter
 • att stava ord: obestämd och bestämd form 
 • att stava ng-ljudet
 • bearbeta en text med hjälp av en bearbetningslista

 

 

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 • genom att lyssna till en saga och sedan diskutera sagans innehåll och budskap
 • genom att läsa en text gemensamt och sedan svara på frågor till texten (läsförståelse)
 • genom att deltaga vid genomgångar, praktiska övningar samt enskilda övningar för att lära dig vokalerna
 • genom att diskutera vad en miljöbeskrivning är
 • genom att utifrån en bild skriva en miljöbeskrivning
 • genom att planera, öva på och sedan genomföra en muntlig presentation
 • genom att träna på ordklasserna 
 • genom att använda j-ljudet, ng-ljudet, sj-ljudet och tj-ljudet

Det här ska bedömas

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

 

Muntligt

 • Kunna berätta med tydligt innehåll

Lyssna och samtala

 • kunna använda lässtrategier: förförståelse, lyssna och förstå, 
 • kunna samtala om texters budskap

Läsa och skriv

 • kunna läsa en text med flyt.
 • kunna använda lässtrategier: frågor på texten.
 • kunna skriva berättade texter: tempus, berättelsens helhet, bearbetningslista, dialog och miljöbeskrivning
 • kunna bearbeta berättande texter: tempus och miljöbeskrivning
 • kunna skriva faktatexter: använda sambandsord, använda stödord, använda styckesindelning
 • kunna söka information och använda den för att skriva en faktatext.

Upptäcka språket

 • kunna stava ord, sammansatta ord, tj-ljudt, ng-ljudet, sj-ljudt, j-ljudet
 • kunna stava vanliga ord
 • kunna stava ord: substantiv, adjektiv och verb.
 • kunna stava ord: substantiv i singular och plural, bestämd och obestämd form.
 • kunna stava ord: sammanstta ord.
Tala och presentera
 • kunna presentera med ett tydligt innehåll: använda bilder, tankekarta, bildspel, och frågor.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Sannas kopia av Simsalabim 3

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa och skriva
Samband mellan bokstav och ljud Läsa med flyt Lässtrategier förstå och tolka Läsförståelse inom olika genrer Skriva läsliga texter i olika genrer Bearbeta och förbättra texter Stavning och grammatik Söka information Källkritik
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Tala, lyssna och samtala
Kunna tala och presentera Att lyssna och återberätta Ställa frågor på olika texter Muntliga instruktioner
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Berättande texter och sakprosa
Informerande: nyhetsartikel Instruerande texter så som recept och bruksanvisningar .
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Språkbruk
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Informationssökning och källkritik
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: