Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Villa Villekulla, Pedagogisk planering Matematik ht19/vt20

Skapad 2019-06-18 09:12 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Matematik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Vi vill erbjuda barnen möjlighet till ökad förståelse för geometriska former och matematiska mönster. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Geometriska former:

Hitta former i boken

Skapa former med kroppen

”Springråttorna” med former (i skogen, på gården)

Logiska block; Leta efter samma form i närmiljön (trafikskyltar, brunnslock etc)

Erbjuda olika lärmaterial; spelet Colorama, Magnatiles, Polydron, spiktavla

 

Matematiska mönster:

Baka sandkakor; skapa återkommande mönster

Kameler; följa mönsterkort, Vad kommer näst?

Väva mattor; skapa mönster, återkommande färger

Duplo; bygga efter mönsterkort

App; Caboose exp

 

Problemlösning och matematiska resonemang:

Räkna kompisar på samlingen; Hur många är här? Hur många saknas?

Cupcakes; addition och subtraktion

Lärmaterial; Tangram, app ”Osmo”

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: