Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Villa Villekulla, Pedagogisk planering Naturvetenskap, miljö och teknik ht19/vt20

Skapad 2019-06-18 09:15 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar och sätter ord på det barnen gör eller säger. Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Kretslopp:

Kompostering; Gräva ner planka i skogen med olika material ex. plastburk, äppelskrutt, metallock. 

 

Växter och djur:

Söka fakta kring djuren i boken

Följa ett träd under året

Odlingar; växters livscykel

 

Jag och naturen: 

Allemansrätten; Vad får vi göra i skogen?

 

Återbruk:

Skapa med naturmaterial; Krokodil av pinnar från skolskogen

  

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: