Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 8 - Vasa Real

Skapad 2019-06-18 09:17 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Planering SO, åk 8

Innehåll

HT 

Period: Vecka 34-43 

Religion 

Kristendomens riktningar 

Repetition 100-116

Studi: Olika riktningar inom kristendomen

Film (SLI): Protestantiska kyrkor, frikyrkor

Diskussion i mindre grupper: Plymouthbröderna 

Ekumeniskt möte

Skrivuppgift: Enighet eller splittring?

 

Judendomen

Sammanfattning s. 32-67, 168-211 + häfte om likheter

Studi: Judendomens lära, högtider, människosyn

Film: Inblick världsreligionerna (SLI), instuderingsfrågor

Riter och heliga handlingar, s. 44-48, instuderingsfrågor (s. 66 10)

Abrahamitiska religioner - Likheter och skillnader

Antisemitism då och nu

 

Islam

Studi: 

Riter och högtider s. 207-209, instuderingsfrågor (s. 211 12)

Islamofobi

Prov: Likheter och skillnader

 

Period: vecka 45-

Samhällskunskap

Lag och rätt 

Studiebesök: Tingsrätten

Fallet: ASAP Rocky 

Resonerande text: Straff

 

EU

Muntlig presentation av länderna i Europa

Debatt

Skrivuppgift: Lämna EU?

Studiebesök: Demokrativerkstaden 

 

VT 

Historia 

Medeltiden - Tidslinje

Franska revolutionen 

Ideologier, liberalism, konservatism

Amerikanska revolutionen 

Industriella revolutionen

Kapitalism och socialism  

Källor och källkritik

Historieanvändning

Studiebesök: Armémuseum 

 

Geografi 

Hållbar utveckling

Aktivitetsdag 

 

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: