Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Villa Villekulla, Pedagogisk planering Språk ht19/vt20

Skapad 2019-06-18 09:20 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Språk

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla förståelse och intresse för språk och kommunikation. Barnen skall ges möjlighet till språkutveckling. Utbildningen och undervisningen skall uppmuntra deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen skall få möjlighet att utveckla ett nyanserar talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Vi vill även skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.


 Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Högläsning:

Inplanerade lässtunder för alla barn, varje dag; yngre barn före lunch, äldre efter lunch

Stanna upp vid svåra ord, förklara.

Kapitelbok för de äldre; sammanfatta föregående kapitel.

 

Samtala om texter:
 

Boksamtal; koppla samman med Värdegrund (Kompisböckerna). Inplanerad undervisningssituation under förmiddagen. Låta barnen få sammanfatta boken med en teckning.

 


Berätta:
 
Berätta temasagan med hjälp av sagopåse (med figurer kopplade till sagan)

Använda oss av ”Silent book” - barnen får hjälpa till att skapa en berättelse till bilden.

 

Flerspråkighet och TAKK:
 
Veckans tecken inkl ordet på olika språk, göra kollage. Göra vh delaktiga.

Uppmärksamma de olika språken som förekommer i barngruppen genom att benämna ex olika frukter, mjölk, vatten.

Använda Polyglutt, lyssna på böcker med andra språk.


Läsmiljö och läsande förebild;
 

Böcker i alla lärmiljöer. 

 

Skriftspråk; 
Träna pennfattning genom att låta barnen ex skriva biljetter inför cirkusföreställning.

Stenciler med spårningsövning.

Posta brev

Använda bokstavsstämplar

 
 
Rim och ramsor
 

Veckans ramsa på samlingen

Veckans matramsa

Rimmemory

Ramsor till olika djur i sagan

 
 
Sång;
Sjunga sånger på samlingen med hjälp av; qr-koder, sångpåse, sångfiskar, Lena Sagdahls sånger till temat. 
 
 

Samverkan med bokbuss och bibliotek;

 

Boksamling; barnen får berätta om de böcker de valt

Be om tips på nya böcker

 

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: